Algemeen Overleg Circulaire Economie

Geïnteresseerd in wat er op politiek niveau gaande is met betrekking tot de Circulaire Economie en wat voor vragen er worden gesteld? A.s. donderdag 15 maart vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Circulaire Economie plaats in de Thorbeckezaal. Interessante punten die besproken gaan worden zijn o.a. de uitvoering Grondstoffenakkoord, ketenaanpak medicijnresten uit water en de totstandkoming van de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord. Het is een openbaar overleg waarbij Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Mevr. van Veldhoven-van der Meer aanwezig zal zijn. Meer weten? De complete agenda, alsmede de stukken zijn hier te vinden.