Agro America

Agro America

Agro America is een mestverwerker in America (L) en verwerkt meer dan 250.000 ton varkensmest op jaarbasis.  Agro America is gedreven om zorgen rondom het regionale mestoverschot in de Peel, om te zetten in kansen uit de beschikbaarheid van deze mest. We gaan voor behoud van bestaande grondstoffen, ontwateren tegen de laagste kosten en gaan daarbij zorgvuldig om met de omgeving. Daarmee dóen en zijn we duurzaam voor de omgeving en voor de veehouders in de regio. Mest verwerken staat gelijk aan het ontwateren van deze mest. Zoveel mogelijk schoon loosbaar water maken, waardoor we daarna mooie producten overhouden. Dit zijn vooral mineralen, die op andere plekken in de wereld als bodemverbeteraar of in andere toepassingen erg gewild zijn.

Agro America Website