NMI

NMI

Het Nutriënten Management Instituut NMI bv is een toepassingsgericht onderzoek- en adviesbureau voor de bodem in de groene ruimte. Met onze kennis van bodemprocessen in de agrarische praktijk zoeken wij naar duurzame oplossingen voor bodemgebruik en -beheer in het gehele landelijk gebied.

NMI Website