Fosfaat uit assen door verbranding van zuiveringsslib

Fosfaat uit assen door verbranding van zuiveringsslib

Terugwinning uit fosfaat-rijke assen van SNB en HVC

De assen die na slibverbranding overblijven, zijn rijk aan fosfaat. SNB en HVC hebben een overeenkomst ondertekend met de Belgische firma Ecophos voor het terugwinnen van fosfaat uit de vliegas van de beide slibverbrandingsinstallaties in Dordrecht en Moerdijk. Daarmee hebben HVC en SNB voor hun aandeelhouders, de waterschappen, een belangrijke stap gezet in het terugwinnen van de steeds schaarser wordende grondstof fosfaat.

Ecophos heeft een uniek proces ontwikkeld waarmee uit de vliegas fosfaat wordt terug gewonnen in de vorm van kunstmest. Het EcoPhos proces leidt tot bestaande marktproducten van hoge kwaliteit. Deze producten worden wereldwijd gebruikt. Vanaf 2018 zal de gehele productie van deze assen ingezet worden voor de terugwinning van fosfaat. In een nieuw te bouwen fabriek zal de as in combinatie met fosfaaterts als grondstof gebruikt worden om diverse fosfaatproducten te produceren. Met dit project wordt 100% terugwinning van fosfaat uit zuiveringsslib gerealiseerd.

Het fosfaat is geconcentreerd in het slib dat geproduceerd wordt door een groot aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties van waterschappen in midden en zuid Nederland. Bij verbranding van het slib in een mono-verbrandingsinstallatie wordt het fosfaat volledig geconcentreerd in de as. Dit resulteert in een secundaire grondstof met een inhoud van ongeveer 20% P205 of ruim 8% P. Deze grondstof kan primaire fosfaaterts vervangen in verschillende toepassingen.

HVC en SNB samen verbranden ruim 50% van het Nederlandse zuiveringsslib in hun installaties en wekken hiermee ook energie op. Deze Nederlands-Belgische samenwerking is met de voorgenomen omzetting van 50 tot 60.000 ton vliegas per jaar wereldwijd verreweg de grootste stap die tot nu toe is genomen op het gebied van fosfaatrecycling.

SITUATIE NEDERLAND

Afvalwater dat jaarlijks door waterschappen wordt verwerkt bevat ongeveer 14.000 ton P. Daarvan komt ongeveer 12.000 ton P in zuiveringsslib terecht. Zuiveringsslib is daarmee de afvalstroom met het grootste potentieel aan terug winbaar fosfaat.

FACTS & FIGURES

50.000 – 60.000 ton vliegas per jaar
Terugwinpercentage 100% vanaf 2018

MEER INFORMATIE

Artikel Volkskrant ‘Ovens toveren vieze drab om tot mooi spul
Artikel Volkskrant ‘Rioolslib lucratieve bron van kunstmest

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant

Havennummer 348
Middenweg 38
4782 PM Moerdijk

Postbus 72
4780 AB Moerdijk
T +31 168 38 20 60
E info@snb.nl
www.snb.nl | www.fosfaatrecycling.nl

Leden