Terugblik op ledenbijeenkomst van 28 mei 2024

Op 28 mei kwamen de leden van het Nutrient Platform bijeen voor de eerste ledenbijeenkomst van dit jaar, op de Boerderij van de Toekomst. Op de locatie in Lelystad wordt samengewerkt met boeren aan haalbare oplossingen voor de uitdagingen waar…

Impact hoofdlijnenakkoord nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet-Schoof is geïnstalleerd en zal aan de slag gaan met het uitwerken van het hoofdlijnenakkoord 2024-2028. Wat is de impact hiervan op nutriënten recycling? De secretaris van het Nutrient Platform vat het als volgt samen. Wat is…

Samenvatting EU verordening Kritieke grondstoffen

Binnen de Europese Unie is de kritieke grondstoffen verordening gepubliceerd (EU – 2024/1252). Fosfaat en Fosfaatgesteente staan op de lijst als kritieke grondstof. Praktisch betekent dit dat lidstaten extra verplichtingen hebben om correct met deze materialen om te…

Ledenbijeenkomst Nutrient Platform 1 oktober 2024

De eerstvolgende ledenbijeenkomst van het Nutrient Platform vindt plaats op 1 oktober 2024 in Den Haag, op kantoor bij het Netherlands Water Partnership (adres NWP: Koningskade 40, 2596 AA Den Haag). De bijeenkomst is van 13:00-17:00 uur, de agenda volgt…

Veldproeven KNAP: van reststromen naar circulaire meststoffen

Binnen het KNAP project gaan medio 2024 veldproeven van start waarin nutriëntrijke restromen tweejarig worden getest als potentiële circulaire meststoffen. Daarnaast verzamelen we informatie over bemestende producten, waar ze aan moeten voldoen voor toepassing in de landbouw (wet- en regelgeving,…

Kan Nederland zonder kunstmest?

Voedsel verbindt en brengt mensen aan tafel. Aan tafel stopt de polarisatie en is er ruimte en tijd om naar elkaar te luisteren en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Stichting AAN TAFEL heeft Nutrient Platform stuurgroep lid Reinier…

5th European Sustainable Phosphorous Conference (ESPC5)

Het European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) organiseert samen met het BETA technologisch Centrum de ESPC5. Deze conferentie vindt plaats van 8-10 oktober 2024 in Lleida, Spanje, en richt zich dit jaar op de unieke uitdagingen en kansen die de mediterrane…