Onderzoeksinstallatie RINEW geopend in Rotterdam

Op 11 december heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam de nieuwe onderzoeksinstelling van RINEW geopend. Bij RINEW draait het om hergebruik: scheiden van bruikbare grondstoffen uit lokaal afvalwater en het opnieuw inzetten hiervan. Het project is een samenwerking van de Gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf, waterschap Hollandse Delta, de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en van Delfland. In dit project willen zij een impuls geven aan het sluiten van de waterketen. De installatie staat op het terrein van het stadslandbouwbedrijf ‘Uit je eigen Stad’ in het Merwe-Vierhavensgebied.

GMB zet grote stap in stikstofrecycling

GMB BioEnergie in Zutphen vergroot de biologische productie van ammoniumsulfaat uit zuiveringsslib naar 18.000 ton per jaar. Dit betekent dat het bedrijf meer van het waardevolle nutriënt stikstof kan terugwinnen. Een uitbreiding van de installaties dit najaar maakt de schaalvergroting mogelijk. De uitbreiding sluit aan bij een doelstelling van de waterschappen: meer nutriënten terugwinnen uit zuiveringsslib.