Nutrient Platform in 2015

Nutrient Platform in 2015

In 2015 gaat het Nutrient Platform de diepte in, hier een kleine greep uit de activiteiten: de markt voor gerecyclede fosfaatproducten wordt aangewakkerd door de vraagkant scherp in beeld te brengen: welke kwaliteits- en kwantiteitseisen stellen de afnemers, en wat kan het aanbod leveren?

Bepaal nu online: afval of grondstof

Voor een circulaire economie is het essentieel: wanneer wordt afval een grondstof. Een online tool geeft de ondernemer nu snel duidelijkheid en eventueel ook zekerheid.