Contact

Het Nutrient Platform wordt gehost door het Netherlands Water Partnership (NWP) welke is gevestigd in het International Water House, samen met andere waterorganisaties.

Nutrient Platform P/a Netherlands Water Partnership
Koningskade 40
2596 AA Den Haag

T 070 304 3700
E info@nutrientplatform.org
I www.nutrientplatform.org / www.phosphorusplatform.eu
T @NutrientP

Denis Banuoku
Secretaris

T 070 304 3707
E d.banuoku@nwp.nl
T @NutrientP

Gijs van Heijst
Project ondersteuning

T 070 304 3769
E g.vanheijst@nutrientplatform.org
T @NutrientP