Contact

Het Nutrient Platform wordt gehost door het Netherlands Water Partnership (NWP) welke is gevestigd in het International Water House, samen met andere waterorganisaties.

Nutrient Platform P/a Netherlands Water Partnership
Postbus 82327
2508 EH Den Haag

Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 2
2594 AV Den Haag

T 070 304 3700
E info@nutrientplatform.org
I www.nutrientplatform.org / www.phosphorusplatform.eu
T @NutrientP

Wouter de Buck

Wouter de Buck – Secretaris

T 070 304 3758 / 06 50 24 84 47
E w.debuck@nutrientplatform.org
T @wouterdebuck

Inge de Weerd

Inge de Weerd

T 070 304 3763
E i.deweerd@nutrientplatform.org
T @ingeedeweerd