Het Uur P: Politiek erkent belang fosfaatrecycling

Het Uur P: Politiek erkent belang fosfaatrecycling

Op 17 december vond er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over de circulaire economie. Aangezien fosfaat op de agenda van dit overleg stond heeft het Nutrient Platform de dag ervoor een voorbereidend gesprek georganiseerd met geïnteresseerde Tweede Kamerleden over 'Fosfaat en de circulaire economie', met als doel ze goed geïnformeerd het overleg in te sturen.

Het uur P: In gesprek met tweede kamerleden

Nut en noodzaak van fosfaatrecycling is met de succesvolle uitvoering van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop en de Energie en Grondstoffenfabriek goed zichtbaar geworden in Nederland en de rest van Europa. Er moet echter nog veel gebeuren om de transitie richting duurzaam…

Ledenbijeenkomst 3 december!

De laatste ledenbijeenkomst van het jaar zal gehouden worden op 3 december. Dit keer is er voor een centrale locatie gekozen in Amersfoort. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst vindt plaats bij Arcadis. Aan het eind van de middag wordt een rondleiding bij het Omzetpunt Amersfoort georganiseerd. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort omgebouwd tot een fabriek die energie en grondstoffen produceert.