Ledenbijeenkomst 3 december!

De laatste ledenbijeenkomst van het jaar zal gehouden worden op 3 december. Dit keer is er voor een centrale locatie gekozen in Amersfoort. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst vindt plaats bij Arcadis. Aan het eind van de middag wordt een rondleiding bij het Omzetpunt Amersfoort georganiseerd. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort omgebouwd tot een fabriek die energie en grondstoffen produceert.

Tijdens de ledenbijeenkomst nemen we de chemische industrie als afzetmarkt voor teruggewonnen nutriënten nader onder de loep. Ook worden de resultaten van de studie naar struviet van STOWA gepresenteerd.  Download hier het volledige programma.

Datum:        Donderdag 3 december

Locatie:       Arcadis (Piet Mondriaanlaan 26, 3812 GV, Amersfoort)

Aanvang:    13.00 uur

Wil je deelnemen aan de ledenbijeenkomst maar nog geen lid van het Nutrient Platform? Neem contact op met Wouter de Buck, w.debuck@nutrientplatform.org, 070 304 3758