Veldproeven KNAP: van reststromen naar circulaire meststoffen

Binnen het KNAP project gaan medio 2024 veldproeven van start waarin nutriëntrijke restromen tweejarig worden getest als potentiële circulaire meststoffen. Daarnaast verzamelen we informatie over bemestende producten, waar ze aan moeten voldoen voor toepassing in de landbouw (wet- en regelgeving,…

Kan Nederland zonder kunstmest?

Voedsel verbindt en brengt mensen aan tafel. Aan tafel stopt de polarisatie en is er ruimte en tijd om naar elkaar te luisteren en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Stichting AAN TAFEL heeft Nutrient Platform stuurgroep lid Reinier…

5th European Sustainable Phosphorous Conference (ESPC5)

Het European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) organiseert samen met het BETA technologisch Centrum de ESPC5. Deze conferentie vindt plaats van 8-10 oktober 2024 in Lleida, Spanje, en richt zich dit jaar op de unieke uitdagingen en kansen die de mediterrane…

European Sustainable Nutrient Initiative (ESNI) conference

Het Biorefine Cluster Europe organiseert een nieuwe editie van de European Sustainable Nutrient Initiative (ESNI) conferentie. Het thema dit jaar is “Growing the future of nutrient recovery and nutrient recycling”. Het congres biedt deelnemers de gelegenheid om de roadmap te…

Fiscaal voordelig investeren met behulp van de MIA en de Vamil

Bent u ondernemer en wilt u met belastingvoordeel investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De MIA\Vamil biedt fiscale voordelen en is voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting…

Data ledenbijeenkomsten Nutrient Platform

Als platform streven we ernaar om kennis te delen, synergieën te creëren en samen te werken aan een duurzame toekomst. Om dit te bereiken, organiseren we regelmatig bijeenkomsten waar we ideeën kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren. Tijdens de laatste…