Veldproeven KNAP: van reststromen naar circulaire meststoffen

Binnen het KNAP project gaan medio 2024 veldproeven van start waarin nutriëntrijke restromen tweejarig worden getest als potentiële circulaire meststoffen. Daarnaast verzamelen we informatie over bemestende producten, waar ze aan moeten voldoen voor toepassing in de landbouw (wet- en regelgeving, landbouwkundige waarde, veiligheid) en wettelijke goedkeuring.

Beschikt jouw organisatie over nutriëntrijke reststromen die hiervoor interessant kunnen zijn? Neem dan contact op met Tiemen Nanninga van LeAF en/of Kimo van Dijk van WEnR voor meer informatie.

De drijfveer van het KNAP project is dat de nutriëntenkringloop in Nederland nog verre van gesloten is, waarbij de grootste lekkages in het systeem de stedelijke en industriële afvalwaterketens betreffen. In de praktijk worden er nog nauwelijks nutriënten uit afvalwater teruggewonnen en hergebruikt. Om deze reden zijn 46 partners in 2023 van start gegaan met KNAP, dat zich richt op het integraal sluiten van nutriëntenkringlopen vanuit de stedelijke en industriële afvalwatersystemen, waarmee zowel in de ontwikkeling van concepten als in de praktijk nutriëntenkringlopen worden gesloten. Het doel is om terugwinning en hergebruik van nutriënten uit afvalwater richting landbouw (of daarbuiten) naar een hoger niveau te tillen.

Het Nutrient Platform is penvoerder en mede-oprichter van het KNAP-project. Als lid van het Nutrient Platform krijg je toegang tot up-to-date kennis rondom dit onderwerp, en sta je vooraan in de rij bij de ontwikkeling van dit soort projecten en de uitvoering ervan. Ben je geïnteresseerd om lid te worden van het NP? Neem dan contact op met Jorn Baan Hofman, secretaris van het Nutrient Platform.