TAUW-Verkenningen over beleid circulaire economie naar Tweede Kamer

TAUW heeft samen met Rebel en MJA advies twee verkenningen uitgevoerd als vervolg op het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen: de Verkenning Instrumenten afval of product en de Verkenning experimenteerruimte voor de circulaire economie. Op 1 maart 2020 heeft…

Open-access: zeven IWA artikelen over nutriënten recycling

De IWA, de International Water Association, is een globaal netwerk dat professionals uit 140 landen bij elkaar brengt. Watermanagement staat centraal, en ook aan afvalwater en het herwinnen van nutriënten uit water wordt aandacht besteed, om zo bij te dragen…

Op leerreis door de nutriëntenkringloop

Het twee jaar durende project Leerreis Nutriëntenkringloop waarin het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) in samenwerking met ZLTO, Topsector Agri&Food en Regiebureau POP kennisuitwisseling over de nutriëntenkringloop wil verbeteren is gestart. Met behulp van kennispartners, waar ook Wageningen UR deel…