Open-access: zeven IWA artikelen over nutriënten recycling

De IWA, de International Water Association, is een globaal netwerk dat professionals uit 140 landen bij elkaar brengt. Watermanagement staat centraal, en ook aan afvalwater en het herwinnen van nutriënten uit water wordt aandacht besteed, om zo bij te dragen aan een goede waterkwaliteit. De IWA Nutrient Removal and Recovery Specialist Group houdt zich bezig met nutriënten verwijdering en herwinning. Zij hebben onlangs de zeven meest geciteerde papers van de laatste drie jaar opengesteld. Thema’s die langskomen zijn de herwinning van fosfaat, ammonia, en de verschillende technologieën die hierbij van belang zijn.

Dat Nederland belangrijke kennis over dit onderwerp bezit, blijkt uit het feit dat verschillende experts van Wetsus, TU Delft, Bioclear Earth en Wageningen UR als co-auteur hebben bijgedragen. De papers zijn hier te downloaden.