Succesvolle ledenbijeenkomst in Groenlo met focus op mest, nutriënten & klimaat

Succesvolle ledenbijeenkomst in Groenlo met focus op mest, nutriënten & klimaat

Op 25 februari vond de eerste ledenbijeenkomst van 2016 plaats, die zeer succesvol is verlopen! De middag begon met een rondleiding bij de Groene Mineralen Centrale van Groot-Zevert in Beltrum. Hier wordt varkensmest op een integrale manier verwerkt tot een reeks vermarktbare producten: calciumfosfaat, ammoniumsulfaat, biogas, organische stof en een rest van loosbaar water. Dit is een goed en uniek voorbeeld van mestverwerking waarin mest wordt beschouwd als bron van waardevolle grondstoffen in plaats van als probleem. De familie Groot-Zevert werkt hierin nauw samen met Wageningen Universiteit en Nijhuis Industries.

Groen fosfaat uit varkensmest

DLV Advies, Memon en varkenshouder Bert van Rijnen werken samen aan de ontwikkeling van groen fosfaat uit varkensmest.  De term ‘groen fosfaat’ wordt gebruikt als naam voor meststoffen (in grondgebonden landbouw) waarbij organisch fosfaat uit dierlijke mest het fossiel fosfaat vervangt.

Ledenbijeenkomst 25 februari in Groenlo!

De eerste ledenbijeenkomst van dit jaar zal plaatsvinden op 25 februari in het oosten van Nederland. De bijeenkomst zal dit maal starten met een rondleiding bij de Groene Mineralen Centrale in Beltrum, waar dierlijke mest verwerkt gaat worden tot herbruikbare fosfaten, stikstof, organisch materiaal, biogas en schoon water. Hierna zullen we ons verplaatsen naar Groenlo waar de ledenvergadering plaatsvindt. 

Dijksma: Nederland koploper in fosfaat terugwinning uit afvalwater

Sharon Dijksma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu, meldt tijdens de Europese bijeenkomst over circulaire economie op 25 januari jl. dat Nederland internationaal als koploper wordt gezien op het gebied van circulaire economie. Ook gaf Dijksma aan dat er veel kansen in Europa liggen voor een duurzame economie.

Laat jezelf zien in The Phosphorus Challenge iPad app!

The Phosphorus Challenge iPad app, te vinden in iTunes store, is aan vernieuwing toe. De app maakt deel uit van de bewustwordingscampagne die het Nutrient Platform voert over de urgentie van fosfaatrecycling (en andere nutriënten). Er worden zoveel mogelijk goede Nederlandse projecten geëtaleerd die laten zien dat fosfaatrecycling al in de praktijk wordt gebracht. Nu de iPad app toe is aan een update, vragen we u om Nederlandse praktijkvoorbeelden in te sturen die bijdragen aan een sterkere etalage voor fosfaatrecycling.

WERF-oproep voor onderzoeksvoorstellen

Het Water Environment Research Foundation (WERF) heeft verschillende onderzoeken naar resource recovery uit afvalwater systemen gefinancierd. In aansluiting hierop is WERF nu geïnteresseerd in de impact van resource recovery practices op behandeling van afvalwater.