WERF-oproep voor onderzoeksvoorstellen

Het Water Environment Research Foundation (WERF) heeft verschillende onderzoeken naar resource recovery uit afvalwater systemen gefinancierd. In aansluiting hierop is WERF nu geïnteresseerd in de impact van resource recovery practices op behandeling van afvalwater. 

WERF wil onderzoek financieren waarin antwoord wordt gegeven op de vraag in hoeverre afvalwaterzuiveringen die werken met biologische fosfaatverwijdering en/of fosfaat terugwinning moeite hebben met het ontwateren van uitgegist slib. Daarnaast beoogt WERF ook onderzoek te financieren over hoe fosfaat accumulatie en terugwinning beïnvloed worden wanneer dit gecombineerd wordt met energie- en koolstofarme processen (zoals deammonification). 

Hier vind je meer informatie over de oproep voor onderzoeksvoorstellen.