Schaduwprijs voor fosfaatschaarste potentieel hoog: circulaire oplossingen lonend

Geschreven door CE Delft Tot op heden ontbrak een kwantitatieve inschatting van de externe kosten van fosforschaarste. Voordelen van fosforrecycling werden vooral kwalitatief benoemd. De nu geschatte schaduwprijzen zijn een of meer ordegrootte(n) hoger dan de handelsprijs. Er is dan ook indicatie dat effecten rondom fosfor zeker de moeite waard zijn om mee te nemen in tal van beleids- en impactstudies.

Deep Dive bijeenkomst

Datum:  27 augustus 2013 Tijd:  nog niet bekend Locatie:  nog nader te bepalen De werelden van ondernemers en financiers worden op 27 augustus bij elkaar gebracht tijdens een ‘Deep Dive’ bijeenkomst. Dit doen we door gezamenlijk twee business cases over…

Phosphorus App

Nu in de AppStore, de Phosphorus Challenge App over de fosfatenproblematiek.…

DG Chris Kuijpers bezoek ICL Fertilizers

DG Chris Kuijpers bezoek ICL Fertilizers

ICL Fertilizers is een kunstmestfabrikant in de Amsterdamse Haven. De oorspronkelijke fabriek stamt uit 1907.Een enkele loods uit die tijd staat er nog steeds. ICL produceert vooral kunstmest, maar heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een producent van hoogwaardige fosfaat- en kaliumproducten. ICL is één van de ketenpartners in het Ketenakkoord Fosfaatkringloop. Doel is om in 2025 fosfaaterts uit de mijnen in de Negev als grondstof voor de kunstmestproductie voor 100% te hebben vervangen door gerecycled fosfaat uit mest, zuiveringsslib en ander organisch afval. Alle reden voor Directeur-Generaal Chris Kuijpers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om er eens een kijkje te nemen. Vrijdag 8 februari bezocht hij samen met Arnoud Passenier, de ketenregisseur voor de uitvoering van het Ketenakkoord, het bedrijf. Zij werden ontvangen door Anthony Zanelli, managing director van ICL Europe.

Nieuwsbrief Nutrient Platform – oktober 2013

Nieuwsbrief Nutrient Platform – oktober 2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt gestuurd aan alle leden van het Nutrient Platform en aan een ieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van het platform. Nieuws in deze nieuwsbrief is gerelateerd aan activiteiten van het Nutrient Platform en/of haar leden. Heeft u nieuws voor de website of de volgende nieuwsbrief? Stuur uw bijdrage naar info@nutrientplatform.org. Voor meer informatie en/of vragen over het Nutrient Platform kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het platform, tel. 070 304 3700 of stuur een e-mail naar info@nutrientplatform.org.

Amsterdam krijgt eigen fosfaatfabriek

Amsterdam krijgt eigen fosfaatfabriek

Op de rioolwaterzuivering van Amsterdam zuivert Waternet in opdracht van Waterschap Amstel Gooi en Vecht het rioolwater van de stad Amsterdam. Bij dit zuiveringsproces komt rioolslib vrij waaruit energie wordt opgewekt. Naast energie zal binnenkort ook het schaarse fosfaat uit het rioolslib teruggewonnen worden. Afgelopen maandag werden op de rioolwaterzuivering drie grote reactoren geplaatst waarmee binnenkort het fosfaat uit het rioolslib zal worden gehaald. 

Even voorstellen: Imke Haenen

Even voorstellen: Imke Haenen

Ketenregisseur Arnoud Passenier heeft vorige maand in een blog zijn nieuwe positie als voorzitter voor het European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) aangekondigd, met daarmee zijn onveranderde ambitie om een duurzame fosfaatmarkt te creëren door verbindingen te maken en daarvoor moet ook die Europese markt er komen om ons gerecyclede fosfaat te kunnen verhandelen. Voor het Nutrient Platform betekent dat een ander gezicht binnen het ministerie van Infrastructuur & Milieu: Imke Haenen, werkzaam bij de directie Duurzaamheid. 

Plas mee voor een groener Amsterdam

Plas mee voor een groener Amsterdam

Komende zondag produceert Waterschap Amstel, Gooi en Vecht fosfaat uit urine van Amsterdammers. Met een ludieke actie op het Beursplein wil het waterschap inzichtelijk maken hoe uit urine fosfaat wordt gewonnen. Een grondstof voor kunstmest die gebruikt kan worden in land- en tuinbouw. Doel van deze concrete actie is om 1 hectare daknatuur in Amsterdam te realiseren. Amsterdammers kunnen ter plekke hun bijdrage leveren door hun blaas te legen in een van de plaskruizen. Om 12.00 uur geven dagelijks bestuurder Peer Rooijmans en presentator Ruben Nicolaï het startsein voor de inzameling.

Nutrient Platform versterkt samenwerking met Vlaanderen en Duitsland!

Nutrient Platform versterkt samenwerking met Vlaanderen en Duitsland!

Vrijdag 15 november 2013 is het Deutsche Phosphor-Plattform gelanceerd. Een platform naar Nederlandse analogie waarin bedrijven, wetenschap en overheid gezamenlijk het voortouw nemen om duurzame innovaties in de recycling van fosfaat uit afval (mest, rioolslib en ander organisch afval) te bevorderen.

(afstudeer) Stagiair voor een netwerkanalyse

Het Netherlands Water Partnership zoekt een (afstudeer) Stagiair voor een netwerkanalyse ten behoeven van het Nutriënt Platform. Wil je tijdens je studie ervaring opdoen in het werken met zowel de private sector, NGO's, kennisinstellingen en overheden? Heb je interesse in een dynamische omgeving waarin duurzaamheid, ondernemerschap, politiek en internationale samenwerking hand in hand gaan? In deze stage kom je al deze elementen zeker tegen.