Over Nutrient Platform

Het leven op aarde is afhankelijk van de aanwezigheid van nutriënten, zoals fosfaat, stikstof en andere nutriënten. Zonder nutriënten geen leven, ze vormen de basis van de voedselproductie. Sommige van de nutriënten zijn non-renewable resources en worden gewonnen uit mijnen, zoals fosfaat. Terwijl de vraag naar fosfaat toeneemt door groeiende productie van voedsel en biomassa, neemt de wereldvoorraad af, wat grote gevolgen kan hebben voor de wereldwijde voedselproductie.

Het Nutrient Platform is een cross-sectoraal netwerk van Nederlandse organisaties die zich zorgen maken over de wereldwijde impact van de nutriëntenproblematiek en de manier waarop er met nutriënten in het algemeen wordt omgegaan. In 2011 heeft het Nutrient Platform samen met de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid op zich genomen om organisaties door de gehele waardeketen te ondersteunen bij het sluiten van de fosfaatkringloop, met toendertijd het Ketenakkoord Fosfaatkringloop als basis. Door inzet van het Nutrient Platform werd in 2013 ook het Europese Sustainable Phosphorus Platform opgericht.

Over de jaren heen heeft de focus van het platform zich verbreed naar andere nutriënten waaronder stikstof en micronutriënten. Het platform gebruikt een “learning by doing” benadering. Het bouwt voort op de speciale positie die Nederland heeft, met haar nutriëntenoverschot, in een wereld van (toekomstige) schaarste. Door een groter besef van de noodzaak van een efficiënter gebruik en hergebruik van nutriënten, ontstaan er kansen om in Nederland ontwikkelde kennis en oplossingen breder en internationaal toe te passen.

img_1951

DE VOORDELEN VAN HET NP LIDMAATSCHAP

  1. Toegang tot een actief NP netwerk: actuele informatie over nutriëntenrecycling en de afzetmarkt, directe toegang tot de ministeries I&W en LNV, kennisuitwisseling en matchmaking tijdens NP ledenbijeenkomsten en andere netwerkevenementen.
  2. (In)direct invloed als collectief op Nederlandse wet- en regelgeving en contact met relevante kamerleden/commissies.
  3. (In)direct invloed als collectief op Europese wet- en regelgeving en contact met Europees netwerk via Europees platform en individuele nutriëntenplatforms in Europese landen.
  4. Zichtbaarheid via NP-kanalen, (media) acties en communicatiemiddelen.

GEÏNTERESSEERD?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en activiteiten van het Nutrient Platform. Schrijf u in voor de nieuwsbrief via de inschrijfmodule rechtsonderaan de pagina.

Wilt u meer informatie over (de activiteiten van) het platform en/of bent u geïnteresseerd om lid te worden van het platform? Neem contact op met het secretariaat van het platform:

info@nutrientplatform.org