Ledenbijeenkomst Nutrient Platform

De eerste ledenbijeenkomst van het Nutrient Platform in 2015 wordt gehouden op donderdag 16 april. We beginnen dit jaar op een centrale locatie, op het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht.

Meeting UK Nutrient Platform in Londen

Op 29 april vindt een bijeenkomst plaats in Londen waar de oprichting van een UK Nutrient Platform wordt besproken. Het doel hiervan is om de organisatie, financiering en actieplannen vast te stellen. Dit is vooral ook een mooie kans om Engelse partners uit de nutriëntenwereld te ontmoeten.

P-REX policy brief over fosfaatrecycling uit afvalwater

Het Europese FP7 project P-REX heeft zojuist een policy brief naar buiten gebracht met de belangrijkste beleidsaanbevelingen die uit het project naar voren zijn gekomen. De focus hiervan is fosfaatrecycling uit afvalwater, en de belangrijkste conclusie is dat een markt voor gerecyclede nutriënten in principe vandaag al mogelijk is, maar dat er nog een aantal wetgevende en markt-technische belemmeringen moeten worden weggenomen.

Grote stap in fosfaatrecycling

Grote stap in fosfaatrecycling

HVC en SNB hebben een overeenkomst getekend met de Belgische firma EcoPhos voor het terugwinnen van fosfaat uit de vliegas van de beide slibverbrandingsinstallaties in Dordrecht en Moerdijk. Daarmee hebben HVC en SNB voor hun aandeelhouders, de waterschappen, een belangrijke stap gezet in het terugwinnen van de steeds schaarser wordende grondstof fosfaat.