Meeting UK Nutrient Platform in Londen

Op 29 april vindt een bijeenkomst plaats in Londen waar de oprichting van een UK Nutrient Platform wordt besproken. Het doel hiervan is om de organisatie, financiering en actieplannen vast te stellen. Dit is vooral ook een mooie kans om Engelse partners uit de nutriëntenwereld te ontmoeten.

Datum:          Woensdag 29 April
Tijd:              09:30 – 16:30
Plaats:           Royal Society of Chemistry – Burlington House, Picadilly, London

Voor de meeting wordt een concept document rondgestuurd dat gebruikt zal worden om tijdens de meeting zaken vast te stellen. Als je hiervan op de hoogte gehouden wil worden, stuur dan een mail naar Wouter de Buck, w.debuck@nutrientplatform.org

Download hier de notulen van vorige meetings in november 2014 in Leeds en september 2013 in Londen
De meeting wordt georganiseerd door BioRefine, University of Leeds, Link2Energy en ESPP.