Impact hoofdlijnenakkoord nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet-Schoof is geïnstalleerd en zal aan de slag gaan met het uitwerken van het hoofdlijnenakkoord 2024-2028. Wat is de impact hiervan op nutriënten recycling? De secretaris van het Nutrient Platform vat het als volgt samen.

Wat is opgevallen is veel aandacht voor stikstof en het verdienmodel van boeren. Er is een sterke focus op dierlijke mest en hoe hier meer ruimte voor gecreëerd kan worden. Dit is iets waar het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur (LVVN) naar verwachting druk mee bezig zal zijn. Wij zien hier dan ook gelimiteerde kansen voor circulaire nutriënten.

Meer ruimte voor nutriënten ligt mogelijk bij de grondstoffen transitie, en het verminderen van afhankelijkheid van andere landen. Dit thema valt waarschijnlijk onder de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken. Het verminderen van afhankelijkheid van andere landen en het verbeteren van de leveringszekerheid past bij de recente EU verordening over kritieke grondstoffen waar we het later in deze nieuwsflash uitgebreider over hebben.

Komende periode zullen we met onze partners binnen de overheid praten om een beter beeld te krijgen over hoe zij hier tegen aan kijken.