Nutrient Platform in de schijnwerpers bij Platform Kringlooplandbouw

Nutrient Platform in de schijnwerpers bij Platform Kringlooplandbouw

Het Platform kringlooplandbouw is geïnitieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en sinds 2019 in de lucht als aanvulling op het Doe Mee-Loket. Het platform is bedoeld om te laten zien dat kringlooplandbouw in verschillende sectoren op verschillende…