Green Deal: Farm to Fork strategy

Green Deal: Farm to Fork strategy

Vorig jaar december kwam de Europese Commissie naar buiten met de Green Deal. De Green Deal is een programma met als doel een klimaatneutraal Europa in 2050. Elke sector moet verduurzamen, en vooral de landbouw zal flink onder handen worden…

Webinar ESPP: iron phosphorus chemistry and P-recovery

Webinar ESPP: iron phosphorus chemistry and P-recovery

Op maandag 13 en dinsdag 14 juli organiseerde het European Phosphorus Platform een online workshop over huidige ontwikkelingen rondom ijzer en fosfaat interacties. De webinar was opgedeeld in vier delen. Deel 1 ging over ijzer-fosfaat interacties in landbouw en industrie,…

Rapport ‘De bodem bereikt?!’

Rapport ‘De bodem bereikt?!’

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) publiceerde onlangs het rapport ‘De Bodem Bereikt?!’ over de huidige kwaliteit van de bodem en adviseert over mogelijke oplossingen.

Nutrient Platform in de schijnwerpers bij Platform Kringlooplandbouw

Nutrient Platform in de schijnwerpers bij Platform Kringlooplandbouw

Het Platform kringlooplandbouw is geïnitieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en sinds 2019 in de lucht als aanvulling op het Doe Mee-Loket. Het platform is bedoeld om te laten zien dat kringlooplandbouw in verschillende sectoren op verschillende…

FERTIMANURE gestart met focus op herwinning uit dierlijke mest

FERTIMANURE gestart met focus op herwinning uit dierlijke mest

In het veld van nutriëntenrecycling gaat het vaak over vragen als ‘hoe effectief is een product, wat voor producten kunnen er herwonnen worden’ en ook naar de mogelijkheden van het verder verwaarden van mest is steeds meer interesse. FERTIMANURE sluit…