Nutrient Platform in de schijnwerpers bij Platform Kringlooplandbouw

Nutrient Platform in de schijnwerpers bij Platform Kringlooplandbouw

Het Platform kringlooplandbouw is geïnitieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en sinds 2019 in de lucht als aanvulling op het Doe Mee-Loket. Het platform is bedoeld om te laten zien dat kringlooplandbouw in verschillende sectoren op verschillende…

FERTIMANURE gestart met focus op herwinning uit dierlijke mest

FERTIMANURE gestart met focus op herwinning uit dierlijke mest

In het veld van nutriëntenrecycling gaat het vaak over vragen als ‘hoe effectief is een product, wat voor producten kunnen er herwonnen worden’ en ook naar de mogelijkheden van het verder verwaarden van mest is steeds meer interesse. FERTIMANURE sluit…

BBC’s People Fixing the World featuring SNB en Ostara

BBC’s People Fixing the World featuring SNB en Ostara

“There’s treasure in your toilet and it can help the planet” In People Fixing the World, een programma op BBC, wordt aandacht besteed aan de huidige milieuproblematiek en laten zij mensen aan het woord die met hun ideeën de wereld…

From Pee to Tea

From Pee to Tea

In de eerste aflevering van Briljant! pitchte Peter Scheer, eigenaar van Semilla Sanitation Hub en betrokken bij het accelerator programma van Nijuhis Industries, zijn project From Tea to Pea

De Milieulijst 2020

De Milieulijst 2020

De Milieulijst 2020 is onlangs gepubliceerd. Hierdoor kunnen ondernemers die milieuvriendelijk investeren aanspraak maken op de MIA en de Vamil.