De FPR webinar gemist? Kijk hem nu terug!

Begin december organiseerde het Nutrient Platform een webinar over de Fertilising Product Regulation die in juli 2022 van kracht wordt. Tijdens dit webinar werd uitleg gegeven over dit proces en de veranderingen die het met zich mee brengt. De webinar…

Terugblik: Webinar Fertilising Products Regulation en certificering

Terugblik: Webinar Fertilising Products Regulation en certificering

Het Nederlandse beleid rondom de meststoffen productie is verbonden met het beleid op Europees niveau. De Europese Meststoffenverordening is herzien en wordt van kracht op 16 juli 2022 om zo een veilige en geharmoniseerde markt te creëren voor meststoffen op…

Webinar implementatie Europese FPR en certificering – 9 december

Webinar implementatie Europese FPR en certificering – 9 december

16 juli 2022 wordt de nieuwe Europese Fertiliser Regulation van kracht. Wat betekent dit? Wat houdt het CE-keurmerk in? Hoe worden criteria vastgesteld en welke instanties zijn er betrokken als je jouw materiaal wilt aanmelden vooreen CE-keurmerk? En hoe heeft…

Nutrient Platform event – 10 jaar nutriënten recycling

Nutrient Platform event – 10 jaar nutriënten recycling

2011 werd het Ketenakkoord Fosfaatkringloop ondertekend met ruim twintig partijen. Hierin zaten aanbieders van reststromen, inzamelaars en verwerkers, kennispartijen, eindgebruikers, NGO’s, en tezamen met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie spraken zij…