Symposium ‘Circulair met fosfaat’ op 12 mei

Symposium ‘Circulair met fosfaat’ op 12 mei

Fosfaat is een eindige grondstof die onmisbaar is voor onze voedselvoorziening. Hoe kunnen gemeenten en waterschappen een bijdrage leveren aan het sluiten van de fosfaatkringloop? Die vraag staat centraal op dit symposium van Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks. Wouter…

Informatie en inspiratie op Ledenbijeenkomst Nutrient Platform

Informatie en inspiratie op Ledenbijeenkomst Nutrient Platform

In de mooie groene omgeving van Giesbeek werden de leden van het Nutrient Platform op 23 maart ontvangen door mede-lid Eijkelkamp Soil & Water. De driejaarlijkse ledenbijeenkomst van het platform stond dit keer in het teken van ‘andere nutriënten (stikstof,…

Ledenbijeenkomst

7 september 2017 – Nijhuis Industries, Doetinchem…

Twente neemt initiatief voor Mineral Valley

Twente neemt initiatief voor Mineral Valley

Twente in 15 jaar toonaangevend in Europa op het gebied van bodemoptimalisatie en mineralenherwinning en -toepassingen. Dat is de ambitie van de initiatiefnemers van het project Mineral Valley Twente. 13 Twentse gemeenten hebben op initiatief van gemeenten Dinkelland, Hof van Twente, Tubbergen en Twenterand besloten om aan de slag te gaan met een ambitieus innovatieprogramma voor de agrarische sector. Arjan Bonthuis, veehouder in Zenderen en LTO-bestuurder geeft aan dat hij nog niet weet of dit helemaal te realiseren valt, maar er liggen zeer goede kansen om zowel het mestprobleem aan te pakken als de bodemkwaliteit te verbeteren.

ManuREsource 2017

27, 28, 29 november, Evoluon, Eindhoven

ManuREsource 2017: call for papers open

ManuREsource 2017: call for papers open

De call for papers voor dé internationale conferentie over duurzame mestverwerking, ManuREsource 2017, is zojuist geopend. Deelnemers kunnen tot 15 mei een abstract indienen voor spreektijd of een posterpresentatie. Meer info over de thema’s van de call for papers is hier te vinden.

Weg vrij voor productie van grondstoffen en groen gas door Twence in Zenderen

Weg vrij voor productie van grondstoffen en groen gas door Twence in Zenderen

De vergunningen van de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen voor de Twence mestverwaardingsinstallatie zijn verleend. De rechtbank Overijssel oordeelde recent alle ingediende beroepen ongegrond. Dat betekent dat rond de zomer de bouw kan starten en de installatie in de eerste helft van 2018 in gebruik kan worden genomen.