Nutrient Platform geeft college en sprak op Sustainable Food Summit

Nutrient Platform geeft college en sprak op Sustainable Food Summit

In juni heeft het secretariaat van het Nutrient platform tweemaal mogen optreden in Amsterdam. Op de Universiteit van Amsterdam hebben we een college gegeven op het gebied van wetgeving voor een circulaire economie met de nadruk op fosfaat. En tijdens de Sustainable Food Summit werd door ons de link gelegd tussen fosfaat, milieu, dieet en voedselzekerheid. Lees meer...

‘Nu is het tijd om woorden in daden om te zetten’ of ‘jij-eerst-situatie’: kabinetsreactie Transitieagenda

‘Nu is het tijd om woorden in daden om te zetten’ of ‘jij-eerst-situatie’: kabinetsreactie Transitieagenda

Het kabinet heeft gereageerd op de in 2017 opgestelde Transitieagenda die begin 2018 werd overhandigd aan de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. In de reactie worden 10 doorsnijdende thema’s genoemd, die als hoofdlijnen door de transitieagenda’s lopen. Zo wordt de producentenverantwoordelijkheid uitgebreid, gaat er ingezet worden op circulair ontwerpen ...

Succesvolle 3e editie van European Sustainable Phosphorus Conference

Succesvolle 3e editie van European Sustainable Phosphorus Conference

Twee volle dagen stond Finlandia Hall in het teken van nutriënten en kringlopen. Bijna 300 deelnemers uit 30 landen lieten zich informeren en inspireren door succesverhalen, lopende onderzoeken en updates vanuit de Europese Commissie. Ditmaal was de organisatie in handen van de Baltic Sea Action Groep, die zich inzet voor nutriëntenkringlopen en het aanpakken van de nutriëntenproblematiek in de Baltische Zee. De parallelsessies stonden in het teken van de bekende onderwerpen als beleidsmiddelen, technologieën voor afvalwater en nutriënten in de landbouw, maar er was ook aandacht voor de link met klimaat en voor ecologisch herstel door....

Ledenbijeenkomst #3 – 2018

Ledenbijeenkomst #3 – 2018

De derde ledenbijeenkomst dit jaar zal plaatsvinden op 6 december in Den Haag. We zullen worden gehost door het Ministerie van I&W. 

Ledenbijeenkomst 8 maart, Wageningen

Ledenbijeenkomst 8 maart, Wageningen

De leden van het Nutrient Platform waren donderdag 8 maart te gast bij NIOO-KNAW in Wageningen. De ledenbijeenkomst stond in het teken van de transitie agenda’s (TA’s) en de rol van het Nutrient Platform. Met presentaties over NIOO-KNAW, de TA’s…

Ambitie Nutriënten 2018

Ambitie Nutriënten 2018

Dit jaar oktober loopt de ambitie nutriënten ten einde. Daarom zal het Nutrient Platform dit jaar aandacht besteden aan wat er de afgelopen twee jaar is gedaan en wat er is bereikt. Samen met de leden die het voortouw hebben…

Ledenbijeenkomst #2 – 2018

Op 5 juni a.s. zal de tweede ledenbijeenkomst van dit jaar plaatsvinden bij Brabantse Delta op de RWZI Nieuwveer in Breda.…