Kunstmest 4.0 – de nieuwe visie van Meststoffen NL

Kunstmest 4.0 – de nieuwe visie van Meststoffen NL

Meststoffen Nederland presenteerde op 15 april jl. haar visie op een kringlooplandbouw met ‘KunstMest 4.0’. Kernwaardes zijn samenwerken en circulaire benadering. Zo wil Meststoffen NL zich inzetten om samen met de landbouwketen kennis te ontwikkelen op het gebied van productie…

Opening ICL Fosfaat recycling installatie

Opening ICL Fosfaat recycling installatie

ICL in Amsterdam heeft op 7 maart 2019 een nieuwe installatie geopend – de ICL Phosphate Recycling Unit – waarmee zij fosfaat uit alternatieve stromen zoals beendermeel as en as van rioolslibben kunnen hergebruiken op een schaal die wereldwijd nog…

Matching Vraag & Aanbod op ledenbijeenkomst Nutrient Platform

Matching Vraag & Aanbod op ledenbijeenkomst Nutrient Platform

Vraag en aanbod bij elkaar brengen, dat was het doel van de eerste Nutrient Platform ledenbijeenkomst van 2019. De leden Meststoffen NL, Agro America en Avebe hadden hun handen ineen geslagen om deze bijeenkomst te faciliteren. Benieuwd naar hoe de…

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Op 8 februari is het uitvoeringsprogramma circulaire economie gepubliceerd. Het programma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023.   In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinets- visie op…

Regionale bijeenkomsten herbezinning mestbeleid

Regionale bijeenkomsten herbezinning mestbeleid

Nutriënten en mest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden waardoor het mestbeleid impact heeft op de mogelijkheden van nutriëntenrecycling via mestgebruik of mestverwerking. Het Ministerie van LNV wil graag dat stakeholders meedenken over het nieuwe mestbeleid. Ook meedenken? Meld je dan aan voor een van de regionale bijeenkomsten

Kennismaken met nieuw lid NCM

Kennismaken met nieuw lid NCM

In 2018 is het NCM van start gegaan. NCM is een samenwerking tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven, en heeft als doel uit te groeien tot het centrale aanspreekpunt op het gebied van mest, en de verwerking en valorisatie van…

Belangrijke stappen meststoffenverordening genomen in 2018

Belangrijke stappen meststoffenverordening genomen in 2018

In 2018 is er een draft akkoord tot stand gekomen in de triloog (overleg tussen Europese Raad, Parlement en Commissie) over een nieuwe Europese meststoffenverordening. Een maand later, in december 2018, hebben de leden van de Europese Raad (Member States…