Nieuws

Ledenbijeenkomst gaat in op kringlooplandbouw KPI’s en updates uit het veld

Ledenbijeenkomst gaat in op kringlooplandbouw KPI’s en updates uit het veld

De laatste ledenbijeenkomst van 2020 vond op 12 november plaats waarin de ledenupdates en kringlooplandbouw centraal stonden.  Ook presenteerde het secretariaat in grote lijnen het jaarplan 2021. In het ‘rondje leden’, kreeg elk lid kort de tijd om een update te geven over de organisatie en de huidige projecten en ontwikkelingen. Een greep uit de …

Terugblik op de webinar ‘Recovered phosphorus from municipal wastewater’

Terugblik op de webinar ‘Recovered phosphorus from municipal wastewater’

In het kader van de 18th European Week of Regions and Cities werd een webinar georganiseerd overrecovered phosphorus from municipal wastewater. Tijdens de webinar gaven vier sprekers uit Engeland, Finland, Oostenrijk en Nederland een presentatie over hoe fosfaat herwonnen wordt uit slibas, wat de mogelijkheden en wat de belemmeringen zijn. Robert van Spingelen sprak namens …

Van idee naar kringloop- praktijkcasussen gepresenteerd aan het ministerie

Van idee naar kringloop- praktijkcasussen gepresenteerd aan het ministerie

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) wil dat Nederland koploper is in de kringlooplandbouw, zo bleek in 2018 toen het ministerie de kringloopvisie en later het realisatieplan presenteerde. Hergebruik van nutriënten speelt hierbij een cruciale rol, maar in de praktijk lopen partijen tegen belemmeringen aan om de ambities te realiseren. Tijdens de kringloopwebinar …

Nutricycle: Vlaams nutriënten platform van start!

Nutricycle: Vlaams nutriënten platform van start!

Binnen en buiten Europa zijn al verschillende nationale platforms die zich met nutriënten bezighouden, waaronder het Deutsche Phosphor Plattform, de Amerikaanse Sustainable Phosphorus Alliance, de BSAG (rondom Baltic Sea) en verschillende initiatieven Noorwegen, Tsjechië, Engeland en Zwitserland. En onlangs is het Vlaamse platform nieuw leven ingeblazen door de vorming van NutriCycle Vlaanderen. Nutricycle Vlaanderen is …

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org