Nieuws

Het Nutrient Platform zoekt enthousiaste werkstudent ter versterking

Het Nutrient Platform zoekt enthousiaste werkstudent ter versterking

Heb je een interesse in duurzaamheid, milieu en circulariteit? Vind je het leuk om uit te leggen wat nieuw beleid betekent voor bepaalde ontwikkelingen? Haal je energie uit het samen werken met verschillende organisaties? Ben je gestructureerd en kan je zelfstandig werken? Kan jij goed communiceren? Heb je oog voor innovaties bij bedrijven en gevoel voor …

Position paper Nutrient Platform over Herbezinning Mestbeleid

Position paper Nutrient Platform over Herbezinning Mestbeleid

Nutriënten en mest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op dit moment bezig met de herbezinning van het mestbeleid. Het Nutrient Platform brengt middels een position paper haar standpunten uit ten aanzien van deze herbezinning. Lees meer..

Realisatieplan en kennis- en innovatieagenda 2019-2030 van het ministerie van LNV gepubliceerd

Realisatieplan en kennis- en innovatieagenda 2019-2030 van het ministerie van LNV gepubliceerd

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hun realisatieplan en hun kennis- en innovatieagenda gepubliceerd. In een eerder stadium heeft LNV de landbouwvisie Waardevol en verbonden gepubliceerd. Ook nutriëntenkringlopen spelen daar een rol in. Zo gaat het in de kringlooplandbouw ook om behoud van nutriënten in het voedselsysteem: de nutriëntenkringloop. Nutriënten zijn nodig …

Notitie NMI: Effect kunstmest op organische stof en bodemleven

Notitie NMI: Effect kunstmest op organische stof en bodemleven

Het NMI heeft een notitie gepubliceerd over het effect van het gebruik van kunstmest op het organische stofgehalte en het bodemleven. De notitie behandelt onder andere de vraag hoe het organisch stofgehalte wordt beïnvloed door aanvoer en afbraak, welke factoren de afbraak van organische stof in landbouwgronden beïnvloeden en wat de rol van het bodemleven …

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org