Nieuws

TAUW-Verkenningen over beleid circulaire economie naar Tweede Kamer

TAUW heeft samen met Rebel en MJA advies twee verkenningen uitgevoerd als vervolg op het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen: de Verkenning Instrumenten afval of product en de Verkenning experimenteerruimte voor de circulaire economie. Op 1 maart 2020 heeft Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven de kamerbrief met beide verkenningen naar de …

Dikke MIK bij het Nutrient Platform – 3-jarig micronutriënten project gestart

Dikke MIK bij het Nutrient Platform – 3-jarig micronutriënten project gestart

Eind 2020 is het projectvoorstel Micronutriënten in de kringloop (MIK) goedgekeurd binnen de topsectoren call Landbouw-Water-Voedsel. Op 13 januari dit jaar was de projectstartbijeenkomst van dit drie-jarige onderzoek. De basis van dit onderzoek begon in maart 2020 bij de eerste bijeenkomst van de Nutrient Platform werkgroep ‘Projectontwikkeling’. Het doel van het onderzoek is om een …

Open-access: zeven IWA artikelen over nutriënten recycling

De IWA, de International Water Association, is een globaal netwerk dat professionals uit 140 landen bij elkaar brengt. Watermanagement staat centraal, en ook aan afvalwater en het herwinnen van nutriënten uit water wordt aandacht besteed, om zo bij te dragen aan een goede waterkwaliteit. De IWA Nutrient Removal and Recovery Specialist Group houdt zich bezig …

Op leerreis door de nutriëntenkringloop

Het twee jaar durende project Leerreis Nutriëntenkringloop waarin het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) in samenwerking met ZLTO, Topsector Agri&Food en Regiebureau POP kennisuitwisseling over de nutriëntenkringloop wil verbeteren is gestart. Met behulp van kennispartners, waar ook Wageningen UR deel van uit maakt, richt Project Leerreis zich op kennisuitwisseling op nationaal en Europees niveau. Dit …

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org