Nieuws

Veldproeven KNAP: van reststromen naar circulaire meststoffen

Binnen het KNAP project gaan medio 2024 veldproeven van start waarin nutriëntrijke restromen tweejarig worden getest als potentiële circulaire meststoffen. Daarnaast verzamelen we informatie over bemestende producten, waar ze aan moeten voldoen voor toepassing in de landbouw (wet- en regelgeving, landbouwkundige waarde, veiligheid) en wettelijke goedkeuring. Beschikt jouw organisatie over nutriëntrijke reststromen die hiervoor interessant …

Kan Nederland zonder kunstmest?

Voedsel verbindt en brengt mensen aan tafel. Aan tafel stopt de polarisatie en is er ruimte en tijd om naar elkaar te luisteren en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Stichting AAN TAFEL heeft Nutrient Platform stuurgroep lid Reinier Gerrits, directeur Meststoffen Nederland, aan tafel gezet met Fides Lapidaire, Social Designer en Initiatiefneemster van …

Van start: Nederlands Nutriënten Platform werkgroep wet- en regelgeving

Sinds November 2023 is er een werkgroep opgericht om expertise bij elkaar te brengen om een neutrale analyse maken en na te denken over het verbeteren van processen rondom wet- en regelgeving. Om Nederland in 2050 fossielvrij en circulair te maken is circulair nutriëntengebruik een belangrijk uitgangspunt. Europese en Nederlandse regels en wetten relevant voor …

5th European Sustainable Phosphorous Conference (ESPC5)

Het European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) organiseert samen met het BETA technologisch Centrum de ESPC5. Deze conferentie vindt plaats van 8-10 oktober 2024 in Lleida, Spanje, en richt zich dit jaar op de unieke uitdagingen en kansen die de mediterrane context biedt. Het congres biedt experts en belanghebbenden een platform om samen te werken, inzichten …

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org