Nieuws

Nutrient Platform in de schijnwerpers bij Platform Kringlooplandbouw

Nutrient Platform in de schijnwerpers bij Platform Kringlooplandbouw

Het Platform kringlooplandbouw is geïnitieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en sinds 2019 in de lucht als aanvulling op het Doe Mee-Loket. Het platform is bedoeld om te laten zien dat kringlooplandbouw in verschillende sectoren op verschillende manieren geïmplementeerd kan worden. Op de website van Platform Kringlooplandbouw worden huidige initiatieven uit de …

FERTIMANURE gestart met focus op herwinning uit dierlijke mest

FERTIMANURE gestart met focus op herwinning uit dierlijke mest

In het veld van nutriëntenrecycling gaat het vaak over vragen als ‘hoe effectief is een product, wat voor producten kunnen er herwonnen worden’ en ook naar de mogelijkheden van het verder verwaarden van mest is steeds meer interesse. FERTIMANURE sluit aan op deze onderzoeksvragen. In januari 2020 is het vierjarig H2020 project FERTIMANURE gestart waaraan …

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org