Nieuws

SER adviseert staatssecretaris van Dam over verduurzaming veehouderij

SER adviseert staatssecretaris van Dam over verduurzaming veehouderij

Op 25 oktober heeft de SER een ‘Advies Versnelling van verduurzaming van de veehouderij’ aan Staatssecretaris van Dam van Economische Zaken uitgebracht. De SER schrijft in het advies dat de Nederlandse veehouderij een wereldspeler van betekenis is, de sector een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid en internationaal toonaangevend is waar het gaat om innovatiekracht en het ontwikkelen van nieuwe kennis

Succesvolle workshop ‘Meststoffen terugwinning in de Glastuinbouw’

Succesvolle workshop ‘Meststoffen terugwinning in de Glastuinbouw’

Hoe haal je tegen aanvaardbare kosten de nuttige meststoffen uit het restwater van de glastuinbouw, zodat deze weer nuttig hergebruikt kunnen worden? Deze vraag stond centraal tijdens de workshop ‘Meststoffen terugwinning in de glastuinbouw’ op 19 oktober georganiseerd door het Netherlands Water Partnership (NWP) samen met LTO Glaskracht en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM). Meer dan 35 bedrijven en kennisinstellingen uit de glastuinbouw en watersector zijn hier een volle dag mee aan de slag gegaan.

Nutriëntenrecycling in Lombardije

Nutriëntenrecycling in Lombardije

De provincie Lombardije in Italië kent grote uitdagingen op het gebied van lucht- en waterkwaliteit. Het gebied heeft veel overeenkomsten met delen van Nederland door de relatief hoge bevolkingsdichtheid en de intensieve veehouderij. Zowel de uitstoot van stikstof vanuit de veehouderij als de uitspoeling van fosfaat en stikstof vanuit afvalwaterzuiveringen dwingen de regio om op de korte termijn met oplossingen te komen. Om die reden heeft de provincie Lombardije samen met de provincie Zuid-Holland op 13 en 14 oktober de workshop ‘Nutrients in the circular economy’ en een veldbezoek georganiseerd.

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org