Nieuws

Kringloopwebinar 1 oktober

Kringloopwebinar 1 oktober

Op 1 oktober vindt het Kringloop webinar plaats. Deze bijeenkomst is opgezet om het werk van het Nutrient Platform breder voor het ministerie van LNV en I&W te presenteren. Het idee van de informele lunchlezing bij LNV is omgedoopt naar een digitale webinar en daardoor breder toegankelijk. Drie leden van het Nutrient Platform (GMB, Agro …

Geen kringloop zonder mensen poep en plas

Geen kringloop zonder mensen poep en plas

Op vrijdagavond 17 juli stond het Nutrient Platform samen met Theun Vellinga van Wageningen UR, Peter Scheer van Semilla Sanitation Hub en Fides Lapidaire van Broodje Poep van de discussieavond Kringloop zonder menselijke poep en plas, georganiseerd door Cafe Utopie in Den Haag. Want wat gebeurt er met nutriënten uit poep en plas? Waarom wordt …

Broodje Poep in Briljant!

Broodje Poep in Briljant!

In Briljant!, een RTL4 programma waarin innovatieve ideeën gepitcht worden om kans te maken op een geldprijs van tienduizend euro, was Fides Lapidaire te zien met haar idee Broodje Poep. Broodje Poep is een initiatief met als uitgangspunt: het sluiten van de kringloop. Fosfaatmijnen raken uitgeput, maar fosfaat en andere nutriënten zoals stikstof zijn essentieel …

Onderzoek naar financiële prikkels voor vervanging kunstmest door dierlijke mest & optimalisatie mestketen

Onderzoek naar financiële prikkels voor vervanging kunstmest door dierlijke mest & optimalisatie mestketen

Vorig jaar heeft Wageningen Economic Research (Wageningen ER) twee rapporten rondom mest en mestverwerking gepubliceerd. Beiden zijn in opdracht van het ministerie van LNV uitgevoerd.  Een korte blik op de twee rapporten: Vervanging kunstmest door dierlijke mest- Verkenning van opties voor de inzet van financiële instrumenten In het kader van de Green Deal en kringlooplandbouw …

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org