Nieuws

Onderzoek naar financiële prikkels voor vervanging kunstmest door dierlijke mest & optimalisatie mestketen

Onderzoek naar financiële prikkels voor vervanging kunstmest door dierlijke mest & optimalisatie mestketen

Vorig jaar heeft Wageningen Economic Research (Wageningen ER) twee rapporten rondom mest en mestverwerking gepubliceerd. Beiden zijn in opdracht van het ministerie van LNV uitgevoerd.  Een korte blik op de twee rapporten: Vervanging kunstmest door dierlijke mest- Verkenning van opties voor de inzet van financiële instrumenten In het kader van de Green Deal en kringlooplandbouw …

Green Deal: Farm to Fork strategy

Green Deal: Farm to Fork strategy

Vorig jaar december kwam de Europese Commissie naar buiten met de Green Deal. De Green Deal is een programma met als doel een klimaatneutraal Europa in 2050. Elke sector moet verduurzamen, en vooral de landbouw zal flink onder handen worden genomen, omdat dit een van de sectoren is met de grootste milieu impact. De Farm-to-Fork …

Webinar ESPP: iron phosphorus chemistry and P-recovery

Webinar ESPP: iron phosphorus chemistry and P-recovery

Op maandag 13 en dinsdag 14 juli organiseerde het European Phosphorus Platform een online workshop over huidige ontwikkelingen rondom ijzer en fosfaat interacties. De webinar was opgedeeld in vier delen. Deel 1 ging over ijzer-fosfaat interacties in landbouw en industrie, deel 2 specifiek over landbouw en deel 3 over fosfaatherwinning uit ijzer fosfaten. Tussendoor vond …

Rapport ‘De bodem bereikt?!’

Rapport ‘De bodem bereikt?!’

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) publiceerde onlangs het rapport ‘De Bodem Bereikt?!’ over de huidige kwaliteit van de bodem en adviseert over mogelijke oplossingen.

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org