Nieuws

Kringlooplandbouw als de toekomst

Kringlooplandbouw als de toekomst

Op 8 september presenteerde Carola van Schouten haar visie op de landbouw: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol verbonden met als ondertitel ‘Nederland als koploper in de kringlooplandbouw’. Kringlooplandbouw. Een belangrijk document wat de visie weergeeft vanuit waar de minister wil gaan werken aan het vormgeven van de agrarische sector. Hieronder volgt een samenvatting van het …

Consensus over grote kansen herziening meststoffenverordening tijdens STRUBIAS workshop

Consensus over grote kansen herziening meststoffenverordening tijdens STRUBIAS workshop

De ESPP organiseerde op 5 September een workshop over de voortgang van de herziening van EG meststoffenverordening en de conclusies van de STRUBIAS-werkgroep. Op dit moment moet er gestemd worden door het Europees Parlement en de Europese Raad over de Europese Meststoffenverordening. In het huidige voorstel tot herziening van de Europese Meststoffenverordening EG 2003/2003  zijn …

Nutrient Platform geeft college en sprak op Sustainable Food Summit

Nutrient Platform geeft college en sprak op Sustainable Food Summit

In juni heeft het secretariaat van het Nutrient platform tweemaal mogen optreden in Amsterdam. Op de Universiteit van Amsterdam hebben we een college gegeven op het gebied van wetgeving voor een circulaire economie met de nadruk op fosfaat. En tijdens de Sustainable Food Summit werd door ons de link gelegd tussen fosfaat, milieu, dieet en voedselzekerheid. Lees meer...

Meer nieuws >>