Nieuws

SOFIE – Summit voor de Organic Fertiliser Industry in Europa

SOFIE – Summit voor de Organic Fertiliser Industry in Europa

Het ESPP organiseert, samen met de International Fertiliser Society (IFS), een summit voor de Organic Fertiliser Industry in Europa (SOFIE). De summit vindt plaats op 5 en 6 juni in Brussel. Dit is de eerste conferentie die op dit gebied georganiseerd wordt in Europa. SOFIE zal back-to-back plaatsvinden met de IFS technical conference van 4 tot 5 juni.  Het …

Kunstmest 4.0 – de nieuwe visie van Meststoffen NL

Kunstmest 4.0 – de nieuwe visie van Meststoffen NL

Meststoffen Nederland presenteerde op 15 april jl. haar visie op een kringlooplandbouw met ‘KunstMest 4.0’. Kernwaardes zijn samenwerken en circulaire benadering. Zo wil Meststoffen NL zich inzetten om samen met de landbouwketen kennis te ontwikkelen op het gebied van productie van alternatieve (circulaire) grondstoffen, effectieve toepassing van meststoffen en de schaalgrootte van het voedselproductiesysteem in …

Opening ICL Fosfaat recycling installatie

Opening ICL Fosfaat recycling installatie

ICL in Amsterdam heeft op 7 maart 2019 een nieuwe installatie geopend – de ICL Phosphate Recycling Unit – waarmee zij fosfaat uit alternatieve stromen zoals beendermeel as en as van rioolslibben kunnen hergebruiken op een schaal die wereldwijd nog niet voorkomt. Daarmee hebben zij een eerste stap gezet op weg naar een volledige fosfaatkringloop. De nieuwe installatie biedt …

Matching Vraag & Aanbod op ledenbijeenkomst Nutrient Platform

Matching Vraag & Aanbod op ledenbijeenkomst Nutrient Platform

Vraag en aanbod bij elkaar brengen, dat was het doel van de eerste Nutrient Platform ledenbijeenkomst van 2019. De leden Meststoffen NL, Agro America en Avebe hadden hun handen ineen geslagen om deze bijeenkomst te faciliteren. Benieuwd naar hoe de bijeenkomst op 14 maart jl. eruit zag? Kijk hier het filmpje. Het inhoudelijk programma begon …

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org