Nieuws

De FPR webinar gemist? Kijk hem nu terug!

Begin december organiseerde het Nutrient Platform een webinar over de Fertilising Product Regulation die in juli 2022 van kracht wordt. Tijdens dit webinar werd uitleg gegeven over dit proces en de veranderingen die het met zich mee brengt. De webinar is opgenomen en kan hier teruggekeken worden.  

Maak kennis met de nieuwe secretaris van het Nutrient Platform: Nathalie Tijdink

Nathalie Tijdink is sinds november 2021 secretaris van het Nutrient Platform. Ze heeft een achtergrond in Sustainable Development: Environmental Governance en in consultancy in de waardeketens van tropische landbouw. Tijdens haar masteropleiding aan de Universiteit Utrecht deed ze haar scriptie-onderzoek naar de rol van drinkwaterbedrijven in samenwerkingsverbanden in transitie rond natuurbeheer. Naast haar werk voor …

Terugblik: Webinar Fertilising Products Regulation en certificering

Terugblik: Webinar Fertilising Products Regulation en certificering

Het Nederlandse beleid rondom de meststoffen productie is verbonden met het beleid op Europees niveau. De Europese Meststoffenverordening is herzien en wordt van kracht op 16 juli 2022 om zo een veilige en geharmoniseerde markt te creëren voor meststoffen op de Europese markt. Dit gebeurt door een CE-markering op producten die voldoen aan de eisen …

Webinar implementatie Europese FPR en certificering – 9 december

Webinar implementatie Europese FPR en certificering – 9 december

16 juli 2022 wordt de nieuwe Europese Fertiliser Regulation van kracht. Wat betekent dit? Wat houdt het CE-keurmerk in? Hoe worden criteria vastgesteld en welke instanties zijn er betrokken als je jouw materiaal wilt aanmelden vooreen CE-keurmerk? En hoe heeft deze Europese wet invloed op de Nederlandse meststoffenwet? Dit zijn vragen die bij allerlei partijen …

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org