Nieuws

Nutrient Platform zoekt nieuwe secretaris!

Nutrient Platform zoekt nieuwe secretaris!

Het Nutrient Platform is op zoek naar een nieuwe secretaris. Na 5 jaar zal Wouter de Buck een nieuwe uitdaging aan gaan en komt zijn functie vrij. Lijkt het jou leuk om de nieuwe spin in het Nederlandse nutriëntenweb te worden? Solliciteer dan nu!

Van Dam informeert Tweede Kamer over zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Van Dam informeert Tweede Kamer over zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op 4 juli heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam de Tweede Kamer geïnformeerd over de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn moet zorgen voor schoner grond- en oppervlaktewater voor zover die waterkwaliteit negatief beïnvloed wordt door een teveel aan stikstof en fosfaat afkomstig uit de landbouw. Dit is een voorwaarde om een derogatie van de Nitraatrichtlijn te verkrijgen. Het zesde actieprogramma loopt van 2018 tot en met 2021, en sluit aan bij de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

Workshop ‘Hergebruik van Organische Reststromen als Bodemverbeteraars’ op 7 september bij Nijhuis Industries

Workshop ‘Hergebruik van Organische Reststromen als Bodemverbeteraars’ op 7 september bij Nijhuis Industries

Voorafgaand aan de ledenbijeenkomst van het Nutrient Platform - donderdag 7 september - vindt in de ochtend de workshop ‘Hergebruik van Organische Reststromen als Bodemverbeteraars’ plaats. Het doel van deze workshop is om de volgende vraag te beantwoorden: hoe kunnen we de aanvoer van voldoende organische stof met een goede kwaliteit garanderen, met acceptabele risico’s en milieu-impacts?

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org