Nieuws

Kennismaken met nieuw lid NCM

Kennismaken met nieuw lid NCM

In 2018 is het NCM van start gegaan. NCM is een samenwerking tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven, en heeft als doel uit te groeien tot het centrale aanspreekpunt op het gebied van mest, en de verwerking en valorisatie van mest in Nederland. “Als kenniscentrum is het ons doel om de relevante informatie te vergaren …

Hoe werkt de regelgeving? – Ledenbijeenkomst bij het Ministerie van I&W

Hoe werkt de regelgeving? – Ledenbijeenkomst bij het Ministerie van I&W

Hoe werkt het Bijlage Aa proces en hoe zit die meststoffen verordening nou in elkaar? Wanneer is iets geen afvalstof meer en wat betekent rechtmatig gebruik in die zin? Waar zit er experimenteerruimte voor nieuwe innovaties en waarom zijn de eisen voor zware metalen zwaarder voor zuiveringsslib dan voor Dierlijke mest?     Dit soort …

Belangrijke stappen meststoffenverordening genomen in 2018

Belangrijke stappen meststoffenverordening genomen in 2018

In 2018 is er een draft akkoord tot stand gekomen in de triloog (overleg tussen Europese Raad, Parlement en Commissie) over een nieuwe Europese meststoffenverordening. Een maand later, in december 2018, hebben de leden van de Europese Raad (Member States Ambassadors) deze draft goedgekeurd. Hier is de draft te vinden. 2019 wordt een spannend jaar. …

Verbreding en verhoging van de afvalstoffenbelasting voor zuiveringsslib?!

Verbreding en verhoging van de afvalstoffenbelasting voor zuiveringsslib?!

Nutriëntenrecycling is een activiteit die cross-sectoraal plaatsvindt en daarom hebben beleidsmaatregelen vanuit verschillende hoeken impact op de ontwikkelingen op dit gebied. Dit stuk gaat over de afvalstoffenbelasting in relatie tot nutriëntenrecycling uit slib.   Zowel in het regeerakkoord als op afgelopen Prinsjesdag is door de regering aangegeven dat de afvalstoffenbelasting (zgn. groene fiscaliteit) met ingang …

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org