Nieuws

Position paper Nutrient Platform over Herbezinning Mestbeleid

Position paper Nutrient Platform over Herbezinning Mestbeleid

Nutriënten en mest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op dit moment bezig met de herbezinning van het mestbeleid. Het Nutrient Platform brengt middels een position paper haar standpunten uit ten aanzien van deze herbezinning. Lees meer..

Realisatieplan en kennis- en innovatieagenda 2019-2030 van het ministerie van LNV gepubliceerd

Realisatieplan en kennis- en innovatieagenda 2019-2030 van het ministerie van LNV gepubliceerd

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hun realisatieplan en hun kennis- en innovatieagenda gepubliceerd. In een eerder stadium heeft LNV de landbouwvisie Waardevol en verbonden gepubliceerd. Ook nutriëntenkringlopen spelen daar een rol in. Zo gaat het in de kringlooplandbouw ook om behoud van nutriënten in het voedselsysteem: de nutriëntenkringloop. Nutriënten zijn nodig …

Notitie NMI: Effect kunstmest op organische stof en bodemleven

Notitie NMI: Effect kunstmest op organische stof en bodemleven

Het NMI heeft een notitie gepubliceerd over het effect van het gebruik van kunstmest op het organische stofgehalte en het bodemleven. De notitie behandelt onder andere de vraag hoe het organisch stofgehalte wordt beïnvloed door aanvoer en afbraak, welke factoren de afbraak van organische stof in landbouwgronden beïnvloeden en wat de rol van het bodemleven …

Nieuwe EU Fertiliser Regulation aangenomen

Nieuwe EU Fertiliser Regulation aangenomen

De EU heeft de EU Fertiliser Regulation aangenomen, die de regels van 2003 vervangt. Hiermee zijn regeld aangenomen voor het op de markt brengen van meststoffen. Dit besluit biedt mogelijkheden voor de grootschalige productie en het in de markt zetten van meststoffen geproduceerd uit fosfaat mineralen en van organische secundaire ruwe materialen. De regulering stelt …

Meer nieuws >>