Nieuws

Verbreding en verhoging van de afvalstoffenbelasting voor zuiveringsslib?!

Verbreding en verhoging van de afvalstoffenbelasting voor zuiveringsslib?!

Nutriëntenrecycling is een activiteit die cross-sectoraal plaatsvindt en daarom hebben beleidsmaatregelen vanuit verschillende hoeken impact op de ontwikkelingen op dit gebied. Dit stuk gaat over de afvalstoffenbelasting in relatie tot nutriëntenrecycling uit slib.   Zowel in het regeerakkoord als op afgelopen Prinsjesdag is door de regering aangegeven dat de afvalstoffenbelasting (zgn. groene fiscaliteit) met ingang …

Kringlooplandbouw als de toekomst

Kringlooplandbouw als de toekomst

Op 8 september presenteerde Carola van Schouten haar visie op de landbouw: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol verbonden met als ondertitel ‘Nederland als koploper in de kringlooplandbouw’. Kringlooplandbouw. Een belangrijk document wat de visie weergeeft vanuit waar de minister wil gaan werken aan het vormgeven van de agrarische sector. Hieronder volgt een samenvatting van het …

Consensus over grote kansen herziening meststoffenverordening tijdens STRUBIAS workshop

Consensus over grote kansen herziening meststoffenverordening tijdens STRUBIAS workshop

De ESPP organiseerde op 5 September een workshop over de voortgang van de herziening van EG meststoffenverordening en de conclusies van de STRUBIAS-werkgroep. Op dit moment moet er gestemd worden door het Europees Parlement en de Europese Raad over de Europese Meststoffenverordening. In het huidige voorstel tot herziening van de Europese Meststoffenverordening EG 2003/2003  zijn …

Meer nieuws >>