Nieuws

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Op 8 februari is het uitvoeringsprogramma circulaire economie gepubliceerd. Het programma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023.   In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinets- visie op de circulaire economie neergezet.Doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand …

Regionale bijeenkomsten herbezinning mestbeleid

Regionale bijeenkomsten herbezinning mestbeleid

Nutriënten en mest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden waardoor het mestbeleid impact heeft op de mogelijkheden van nutriëntenrecycling via mestgebruik of mestverwerking. Het Ministerie van LNV wil graag dat stakeholders meedenken over het nieuwe mestbeleid. Ook meedenken? Meld je dan aan voor een van de regionale bijeenkomsten

Kennismaken met nieuw lid NCM

Kennismaken met nieuw lid NCM

In 2018 is het NCM van start gegaan. NCM is een samenwerking tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven, en heeft als doel uit te groeien tot het centrale aanspreekpunt op het gebied van mest, en de verwerking en valorisatie van mest in Nederland. “Als kenniscentrum is het ons doel om de relevante informatie te vergaren …

Hoe werkt de regelgeving? – Ledenbijeenkomst bij het Ministerie van I&W

Hoe werkt de regelgeving? – Ledenbijeenkomst bij het Ministerie van I&W

Hoe werkt het Bijlage Aa proces en hoe zit die meststoffen verordening nou in elkaar? Wanneer is iets geen afvalstof meer en wat betekent rechtmatig gebruik in die zin? Waar zit er experimenteerruimte voor nieuwe innovaties en waarom zijn de eisen voor zware metalen zwaarder voor zuiveringsslib dan voor Dierlijke mest?     Dit soort …

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org