Nieuws

Van idee naar kringloop- praktijkcasussen gepresenteerd aan het ministerie

Van idee naar kringloop- praktijkcasussen gepresenteerd aan het ministerie

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) wil dat Nederland koploper is in de kringlooplandbouw, zo bleek in 2018 toen het ministerie de kringloopvisie en later het realisatieplan presenteerde. Hergebruik van nutriënten speelt hierbij een cruciale rol, maar in de praktijk lopen partijen tegen belemmeringen aan om de ambities te realiseren. Tijdens de kringloopwebinar …

Nutricycle: Vlaams nutriënten platform van start!

Nutricycle: Vlaams nutriënten platform van start!

Binnen en buiten Europa zijn al verschillende nationale platforms die zich met nutriënten bezighouden, waaronder het Deutsche Phosphor Plattform, de Amerikaanse Sustainable Phosphorus Alliance, de BSAG (rondom Baltic Sea) en verschillende initiatieven Noorwegen, Tsjechië, Engeland en Zwitserland. En onlangs is het Vlaamse platform nieuw leven ingeblazen door de vorming van NutriCycle Vlaanderen. Nutricycle Vlaanderen is …

Achtergrondartikel: de contouren van het nieuwe mestbeleid

Achtergrondartikel: de contouren van het nieuwe mestbeleid

Op 8 september diende minister Schouten van LNV een kamerbrief in waarin zij de contouren van het nieuwe mestbeleid presenteert. Eind 2017 gaf de minister aan een herbezinning op het mestbeleid te willen uit te voeren, onder andere vanwege de complexiteit van het huidige beleid, de hoge fraudedruk en de milieuopgave op het gebied van …

Definitieve versie Europese missie Soil Health & Food

Definitieve versie Europese missie Soil Health & Food

Deze week is het definitieve voorstel van de mission board Soil Health & Food gepubliceerd met de naam ‘Caring for soil is caring for life’. Deze missie, die gaat over Soil Health & Food, is een van de 6 missies van het nieuwe Europese Horizon programma. Een mission board was samengesteld om een voorstel te …

Meer nieuws >>

Lid worden?

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het creëren van een markt voor gerecyclede nutriënten en zich aansluiten bij een groep koplopers op het gebied van nutriëntenrecycling?

Neem dan contact op via info@nutrientplatform.org