HVC

HVC

HVC is een modern en innovatief afval-energiebedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. De missie ven HVC is een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving door te zorgen voor milieuverantwoord afvalbeheer. Om dit zo goed mogelijk te doen, wordt ernaar gestreefd om een stevige grip op alle aspecten van de afvalcyclus te krijgen.

Phos4You

Samen met HVC neemt SNB deel aan het Phos4You project. Het Phos4You project is een Interreg project waarin onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn voor recyclen van fosfaat uit afvalwater en in de slibketen. Het project is een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstituten, de publieke en de private sector uit zeven Europese landen.

Meer weten? Klik hier voor de Phos4You website.

HVC Website