SNB

SNB

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is een bedrijf van en voor de waterschappen dat als missie heeft mens en natuur te beschermen door zuiveringsslib optimaal te verwerken. Optimaal betekent een continue verwerking met maximale verwijdering van schadelijke stoffen in het zuiveringsslib en maximaal hergebruik van aanwezige grondstoffen en energie in zuiveringsslib tegen de laagst mogelijk verwerkingskosten. Door zuiveringsslib optimaal te verwerken wil SNB haar ultieme ambitie realiseren: een circulaire afvalwater- en slibketen samen met de waterschappen en ketenpartners.

Phos4You

Samen met HVC neemt SNB deel aan het Phos4You project. Het Phos4You project is een Interreg project waarin onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn voor recyclen van fosfaat uit afvalwater en in de slibketen. Het project is een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstituten, de publieke en de private sector uit zeven Europese landen.

Meer weten? Klik hier voor de Phos4You website.

SNB Website