Nutrient Platform geeft college en sprak op Sustainable Food Summit

Nutrient Platform geeft college en sprak op Sustainable Food Summit

In juni heeft het secretariaat van het Nutrient platform tweemaal mogen optreden in Amsterdam. Op de Universiteit van Amsterdam hebben we een college gegeven op het gebied van wetgeving voor een circulaire economie met de nadruk op fosfaat. En tijdens de Sustainable Food Summit werd door ons de link gelegd tussen fosfaat, milieu, dieet en voedselzekerheid. Lees meer...

‘Nu is het tijd om woorden in daden om te zetten’ of ‘jij-eerst-situatie’: kabinetsreactie Transitieagenda

‘Nu is het tijd om woorden in daden om te zetten’ of ‘jij-eerst-situatie’: kabinetsreactie Transitieagenda

Het kabinet heeft gereageerd op de in 2017 opgestelde Transitieagenda die begin 2018 werd overhandigd aan de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. In de reactie worden 10 doorsnijdende thema’s genoemd, die als hoofdlijnen door de transitieagenda’s lopen. Zo wordt de producentenverantwoordelijkheid uitgebreid, gaat er ingezet worden op circulair ontwerpen ...