Casus agro-foodindustrie van Werkgroep wet- & regelgeving aerobe biomassa

Vorige newsflash is de start van de Werkgroep Wet- & regelgeving aerobe biomassa aan bod gekomen. Kort samengevat richt deze werkgroep zich op het bij elkaar brengen van expertise en het opzetten en faciliteren van de dialoog tussen beleidsmakers en marktpartijen. Door samen constructief na te denken willen we komen tot een verbetering van de processen omtrent wet- en regelgeving die door velen als belemmerend ervaren worden. Dit uiteraard zonder doelstellingen rondom veiligheid en gezondheid uit het ook te verliezen.

Binnen de werkgroep houd een subgroep zich actief bezig met Aerobe biomassa uit de agro-foodindustrie. Dialoog met de overheid heeft er toe geleid dat er gestart is met een bijlage AA-aanvraag binnen de Nederlandse meststoffen wet. NMI is ingehuurd voor het opstellen van het dossier en wordt inhoudelijk ondersteund door het KNAP project. Opname in deze bijlage zou betekenen dat producten uit deze stroom gebruikt kunnen worden als meststof. Daarnaast willen we met deze exercitie ook bereiken dat de procedure voor deze aanvraag bekender en toegankelijker word binnen de industrie. Wij houden jullie over deze casus op de hoogte.

Heb je ook een casus of wil je anderszins een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Jorn Baan Hofman en/of Tiemen Nanninga.