Organisatie

ORGANISATIE

Het Nutrient Platform is een cross-sectorale netwerkorganisatie met leden, die in hun activiteiten ondersteund worden door een ‘licht’ secretariaat. In de praktijk betekent dit dat de leden een belangrijke stem hebben in de vaststelling van activiteiten en strategische beslissingen. Het secretariaat helpt om het overeengekomen actieplan uit te voeren, faciliteert communicatie tussen de leden en coördineert de externe communicatie. Het secretariaat wordt gehost door het Netherlands Water Partnership. Daarnaast heeft het Nutrient Platform een stuurgroep als eerste klankbordgroep van de leden voor het secretariaat.

SECRETARIAAT

Het secretariaat bestaat uit de secretaris en een project support officer. De secretaris is het gezicht van het platform, en het eerste aanspreekpunt voor leden.

Secretaris – Nathalie Tijdink

Nathalie Tijdink is sinds november 2021 secretaris van het Nutrient Platform. Ze heeft een achtergrond in Sustainable Development: Environmental Governance en in consultancy in de waardeketens van tropische landbouw. Tijdens haar masteropleiding aan de Universiteit Utrecht deed ze haar scriptie-onderzoek naar de rol van drinkwaterbedrijven in samenwerkingsverbanden in transitie rond natuurbeheer.

Naast haar werk voor het Nutrient Platform is Nathalie werkzaam als Project Officer bij het Netherlands Water Partnership (NWP). Het Netherlands Water Partnership is een sectororganisatie van de Nederlandse water sector met als doel impact in het buitenland te maken met de Nederlandse kennis en kunde. Binnen NWP werkt zij ook aan het programma Water voor Voedsel.

Project support officer – Emmeken van den Dungen

Emmeken van den Dungen ondersteunt het Nutrient Platform sinds november 2019. Zij heeft een bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen gedaan en is bezig met de master Governance of Sustainability aan de Universiteit Leiden. In deze master wordt aandacht besteed aan onder andere het belang van een circulaire economie voor voedselzekerheid en -veiligheid.  Emmeken houdt zich bezig met de interne en externe communicatie zoals nieuwsbrieven en ondersteunt de secretaris met lopende zaken.

STUURGROEP

Naast het secretariaat is er een stuurgroep van zeven stuurgroepleden. De stuurgroep vormt een afspiegeling van de verschillende sectoren en verscheidende type organisaties zoals bedrijven, overheid en kennisinstellingen. De stuurgroep geeft input voor het jaarplan, advies over activiteiten en vervult de rol van sectorvertegenwoordiger binnen de stuurgroep. Leden van het platform krijgen elk jaar de kans om hun interesse voor de stuurgroep kenbaar te maken.

De huidige samenstelling van de stuurgroep is als volgt:

  • Wim de Jong, Twence
  • Reinier Gerrits, Meststoffen Nederland
  • Herman Walthaus, Ministerie van I&W
  • Ruud Schemen, Unie van Waterschappen
  • Oscar Schoumans, Wageningen Universiteit & Research
  • Gert Sikken, Cosun Beet Company