Organisatie

ORGANISATIE

Het Nutrient Platform is een cross-sectorale netwerkorganisatie met leden, die in hun activiteiten ondersteund worden door een ‘licht’ secretariaat. In de praktijk betekent dit dat de leden een belangrijke stem hebben in de vaststelling van activiteiten en strategische beslissingen. Het secretariaat helpt om het overeengekomen actieplan uit te voeren, faciliteert communicatie tussen de leden en coördineert de externe communicatie. Het secretariaat wordt gehost door het Netherlands Water Partnership. Daarnaast heeft het Nutrient Platform een stuurgroep als eerste klankbordgroep van de leden voor het secretariaat.

STUURGROEP

Naast het secretariaat is er een stuurgroep van 5 stuurgroepleden. De stuurgroep vormt een afspiegeling van de verschillende sectoren en verscheidende type organisaties zoals bedrijven, overheid en kennisinstellingen. De stuurgroep geeft input voor het jaarplan, advies over activiteiten en vervult de rol van sectorvertegenwoordiger binnen de stuurgroep. Leden van het platform krijgen elk jaar de kans om hun interesse voor de stuurgroep kenbaar te maken.

De huidige samenstelling van de stuurgroep is als volgt:

  • Wim de Jong, Twence
  • Reinier Gerrits, Meststoffen Nederland
  • Ruud Schemen, Unie van Waterschappen
  • Tiemen Nanninga, LeAF
  • Bart Schalkwijk, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat