Organisatie

ORGANISATIE

Het Nutrient Platform is een cross-sectorale netwerkorganisatie met leden, die in hun activiteiten ondersteund worden door een ‘licht’ secretariaat. In de praktijk betekent dit dat de leden een belangrijke stem hebben in de vaststelling van activiteiten en strategische beslissingen. Het secretariaat helpt om het overeengekomen actieplan uit te voeren, faciliteert communicatie tussen de leden en coördineert de externe communicatie. Het secretariaat wordt gehost door het Netherlands Water Partnership. Daarnaast heeft het Nutrient Platform een stuurgroep als eerste klankbordgroep van de leden voor het secretariaat.

SECRETARIAAT

Het secretariaat bestaat uit de secretaris en een project support officer. De secretaris is het gezicht van het platform, en het eerste aanspreekpunt voor leden.

Secretaris – Denis Banuoku

Denis Banuoku werkt sinds 1 november als de nieuwe secretaris van het Nutrient Platform. Denis is een bioloog met een passie voor duurzaamheid, vooral in de agrifood- en watersector. Het is passie die hem ertoe bracht zijn eigen bedrijf te starten om oplossingen te bieden die ons helpen de uitdagingen aan te pakken waarmee ons huidige wereldwijde voedsel- en watersysteem wordt geconfronteerd. Hij hoopt zijn ervaring en kennis te blijven toepassen in zijn nieuwe rol bij het Nutrient Platform.
 
Denis vindt het inspirerend om te horen over de verschillende innovatieve en duurzame initiatieven waar de verschillende leden van het Nutrient Platform mee bezig zijn, en hoopt zijn steun en ideeën bij te dragen aan het versterken van onze collectieve agenda van een duurzame en een voedselveilige toekomst.

Project support officer – Gijs van Heijst

Gijs is kort geleden begonnen als de nieuwe Project Support Officer. Hij gaat het team ondersteunen bij het schrijven van de nieuwsbrieven, het organiseren van ledenbijeenkomsten en andere taken om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen alles wat te maken heeft met de nutriënten kringloop.
 
Gijs woont in Amsterdam en studeert momenteel in Delft, waar hij de studie Technische Bestuurskunde volgt. Ook is hij erg geïnteresseerd in milieu en duurzaamheid, waardoor een baan bij het Nutrient Platform een perfecte kans bleek om hier op professioneel gebied alvast ervaring mee op te doen. Na zijn bachelor hoopt hij de master Industrial Ecology te doen waar hij verder met deze onderwerpen aan de slag kan.

STUURGROEP

Naast het secretariaat is er een stuurgroep van zeven stuurgroepleden. De stuurgroep vormt een afspiegeling van de verschillende sectoren en verscheidende type organisaties zoals bedrijven, overheid en kennisinstellingen. De stuurgroep geeft input voor het jaarplan, advies over activiteiten en vervult de rol van sectorvertegenwoordiger binnen de stuurgroep. Leden van het platform krijgen elk jaar de kans om hun interesse voor de stuurgroep kenbaar te maken.

De huidige samenstelling van de stuurgroep is als volgt:

  • Wim de Jong, Twence
  • Reinier Gerrits, Meststoffen Nederland
  • Ruud Schemen, Unie van Waterschappen
  • Oscar Schoumans, Wageningen Universiteit & Research
  • Bart Schalkwijk, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat