Succesvolle NP Ledenbijeenkomst bij Rabobank

De eerste NP ledenbijeenkomst van dit jaar, die op 16 april plaats vond bij de Rabobank, was een succes: meer dan 40 deelnemers hebben de laatste ontwikkelingen in de wereld van nutriëntenrecycling met elkaar gedeeld. Er was speciale aandacht voor de brief aan de Tweede Kamer met de resultaten van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop en de blik op de toekomst, die binnenkort door het Nutrient Platform zal worden verstuurd. Ook de Roadmap Nutriënten 2030, op dit moment volop in ontwikkeling, is uitgebreid aan bod gekomen.

Inge de Weerd versterkt NP

Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Inge de Weerd en ik ben sinds begin mei 2015 werkzaam bij het Nutrient Platform. Momenteel zit ik in de eind fase van mijn master Internationaal en Europees Recht aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Tijdens mijn studie ben ik in aanraking gekomen met internationaal, Europees en nationaal milieurecht en dan specifiek het waterrecht. De afgelopen maanden ben ik stagiair geweest bij de Global Water Partnership Organization in Stockholm. Hier heb ik het reilen en zeilen van een internationale organisatie van dichtbij mee mogen maken en ben ik betrokken geweest bij verschillende afdelingen.

Seminar fosfaatrecycling afvalwater P-REX 11 juni, Waternet (Amsterdam)

Op 11 juni a.s. is het slot seminar van het Europese project P-REX bij Waternet in Amsterdam. Dit project heeft de afgelopen vier jaar vooruitstrevende kennis opgebouwd over fosfaatterugwinning uit afvalwater. Tijdens het seminar worden de resultaten gepresenteerd. Nederlandse partijen zijn van harte welkom om hun visie op de resultaten te geven en te netwerken met Europese partijen die actief zijn op het gebied van fosfaatrecycling.

Resultaten ESPC2015 Berlijn

Op 5 en 6 maart jl. heeft de tweede European Sustainable Phosphorus Conference plaatsgevonden in Berlijn. Aanwezig waren 350 mensen uit 39 landen die een goede afspiegeling van de verschillende sectoren (water, landbouw, chemie) en instituten (overheid, bedrijfsleven, wetenschap, NGO’s) vormden. Het bruiste van de energie, net zoals de eerste conferentie in Brussel in 2013.

Kringlooplandbouw Utrecht West ver met fosfaatrecycling

De melkveehouderij wil de komende jaren verder ontwikkelen. Tegelijkertijd staan overheden op het gebied van ammoniak en waterkwaliteit voor forse doelstellingen. Om te kijken hoe hierop geanticipeerd kan worden en welke rol de kringlooplandbouw hierin kan vervullen, is op 21 april jl. het seminar Duurzaam Bodembeheer Utrecht West georganiseerd.

Fosfaatrecycling en groene chemie

Kimo van Dijk (Wageningen Universiteit) en Willem Schipper (WS Consulting) hebben recent een artikel gepubliceerd in Green Chemistry van de Royal Society of Chemistry. In het artikel gaan zij in op de vele mogelijkheden die er zijn om slimmer om…

Oprichting Meststoffen Nederland

De verschillende organisaties in de minerale meststoffensector hebben zich verenigd in een nieuwe belangenorganisatie: Meststoffen Nederland. Meststoffen Nederland vertegenwoordigt zowel producenten en blenders als groot- en kleinhandelaren in minerale meststoffen.