Oprichting Meststoffen Nederland

De verschillende organisaties in de minerale meststoffensector hebben zich verenigd in een nieuwe belangenorganisatie: Meststoffen Nederland. Meststoffen Nederland vertegenwoordigt zowel producenten en blenders als groot- en kleinhandelaren in minerale meststoffen.

“Minerale meststoffen zijn als aanvulling op dierlijke mest onmisbaar om tot goede opbrengsten en hoge gewaskwaliteit te komen”, licht Marc van Doorn, voorzitter van Meststoffen Nederland toe. “De Nederlandse landbouw produceert dierlijke mest en die moet zo goed mogelijk worden gebruikt”, stelt Van Doorn. “Dierlijke mest bevat echter niet altijd de juiste of voldoende nutriënten. Een aanvulling met behulp van minerale meststoffen om tot een optimaal resultaat te komen, is eigenlijk onmisbaar”, aldus Van Doorn. Samenwerking tussen producenten, blenders en distributeurs van minerale meststoffen is van groot belang om tot maatwerk te komen.

Meststoffen Nederland is opgericht door de Vereniging Kunstmest Producenten (VKP), de Minerale Meststoffen Federatie (MMF), de Nederlandse Vereniging van Blenders (N.V.B.) en Minerale Meststoffen Distributie (MMD).

Meer informatie is te vinden op www.meststoffennederland.nl