Nieuwe ontwikkelingen EU Meststoffenverordening

Nieuwe ontwikkelingen EU Meststoffenverordening

Er zijn weer nieuwe ontwikkeling rondom het proces van de herziening van de EU Meststoffen verordening. De commissie voor de interne markt en consumentenbescherming (IMCO) heeft ook naar het voorstel voor de nieuwe Meststoffenverordening gekeken en heeft het voorstel voor amendementen gepubliceerd

DBC presenteert rapport ‘Bodem in Zicht’

DBC presenteert rapport ‘Bodem in Zicht’

Het Dutch Biorefinery Cluster (DBC) presenteert het rapport Bodem in Zicht. Het rapport gaat in op micronutriënten en het valoriseren van reststromen die ontstaan tijdens de verwerking van voedingsgewassen.

Een nieuwe secretaris voor het Nutrient Platform

Een nieuwe secretaris voor het Nutrient Platform

Als nieuw gezicht bij het Nutrient Platform stel ik mijzelf graag even voor. Mijn naam is Renske Verhulst en per 1 september heb ik Wouter opgevolgd als secretaris van het Nutrient Platform. Ik heb een achtergrond in Molecular Science & Technology (scheikunde en technologie) en ik ben dit jaar afgestudeerd in de master Industrial Ecology aan de Universiteit Leiden en de TU Delft.