Een nieuwe secretaris voor het Nutrient Platform

Een nieuwe secretaris voor het Nutrient Platform

Als nieuw gezicht bij het Nutrient Platform stel ik mijzelf graag even voor. Mijn naam is Renske Verhulst en per 1 september heb ik Wouter opgevolgd als secretaris van het Nutrient Platform. Ik heb een achtergrond in Molecular Science & Technology (scheikunde en technologie) en ik ben dit jaar afgestudeerd in de master Industrial Ecology aan de Universiteit Leiden en de TU Delft. In aanvulling heb ik extra vakken wetenschapscommunicatie gedaan, een studie waarbij communicatie als belangrijke voorwaarde voor innovatie wordt gezien.

Industrial Ecology richt zich op duurzaamheid en wordt omschreven als de toolbox van duurzaamheid. Duurzaamheidsvraagstukken worden vanuit een breder perspectief bekeken, oftewel vanuit een milieu, economisch en sociaal perspectief. En daar zit ook precies mijn interesse. Ik heb een hart voor natuur en milieu, maar ik zie dat duurzame initiatieven alleen slagen als er ook economische belangen worden meegenomen en wordt gekeken naar de maatschappelijke impact én acceptatie. Zo richtte mijn thesis zich op barrières voor fosfaatherwinning in de communale waterketen en hieruit bleek/kwam ik erachter dat barrières niet in technologie, maar juist op sociaal en economisch vlak zitten. Naast een breder perspectief vind ik het belangrijk om uit te zoomen om te kijken wat de impact van bepaalde innovaties of projecten is vanuit een groter systeemperspectief. Ik geloof namelijk dat de duurzaamheidsvraagstukken van dit moment alleen aangepakt kunnen worden door samen te werken en te kijken vanuit dit grotere geheel.

Tijdens het schrijven van mijn thesis raakte ik onder de indruk van de energie en de wil van de leden van het Nutrient Platform om duurzame initiatieven op het gebied van nutriënten recycling op te zetten. Ik ben dan ook blij met de mogelijkheid om het Nutrient Platform en haar leden te ondersteunen om hun ambities op gebied van duurzaamheid waar te maken.

Mocht u vragen hebben of wilt u nader kennis maken, schroom dan niet om contact op te nemen.

Renske Verhulst, r.verhulst@nutrientplatform.org, tel: 070-3043758