Disclaimer Nutrient Platform website

Definities

Website: www.nutrientplatform.org en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: Nutrient Platform de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Het Nutrient Platform werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is;

Het Nutrient Platform geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd;

Het Nutrient Platform biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website;

Het Nutrient Platform is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;

Wanneer het Nutrient Platform op deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten worden aanbevolen;

Het gebruik van links naar websites van derden is voor eigen risico;

Het Nutrient Platform verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;

Het Nutrient Platform kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op onze website;

Het Nutrient Platform zal de informatie en aanbevelingen op deze website, met inbegrip van deze disclaimer, naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande waarschuwing, veranderen of beëindigen.

Het Nutrient Platform kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Het Nutrient Platform spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Het is niet toegestaan het beeldmateriaal op de website te gebruiken voor andere doeleinden zonder vooraf toestemming van het Nutrient Platform te vragen.

De rechten van alle logo’s en huisstijlen op deze website behoren toe tot het Nutrient Platform, alleen met toestemming kunnen deze door derden gebruikt worden.

Privacy

U kunt de Nutrient Platform website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Indien u ons persoonlijke informatie verschaft, bijvoorbeeld via een webformulier, dan geeft u het Nutrient Platform daarmee toestemming om deze persoonlijke informatie te gebruiken.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.