Veel belangstelling voor bijeenkomst met Europarlementariërs

Veel belangstelling voor bijeenkomst met Europarlementariërs

Op woensdag 25 januari heeft het Nutrient Platform samen met Europarlementariër Jan Huitema en ESPP de bijeenkomst ‘Nutrient recycling & the Fertilisers Regulation’ georganiseerd. Het doel hiervan was om Europarlementariërs te informeren over het belang en de potentie van nutriëntenrecycling in relatie tot de Fertilisers Regulation, en wat er nodig is om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk. Het Europees Parlement zal de komende periode een mening vormen over het voorstel van de Europese Commissie en kan waar wenselijk amendementen aannemen.

Duitsland verplicht fosfaatrecycling voor grote RWZI’s

Op 20 januari heeft de Duitse federale overheid besloten om terugwinning van fosfaat voor RWZI’s groter dan 50.000 inwonersequivalenten te verplichten. Binnen nu en 15 jaar moet het fosfaat teruggewonnen worden uit rioolwater. Het doel van de verplichting is aan de ene kant behoud van bodem en landbouwgrond en aan de andere kant duurzamer omspringen met fosfaat. De federale raad moet de verplichting nog wel goedkeuren.

Save the date: ManuREsource 27, 28, 29 november

Save the date: ManuREsource 27, 28, 29 november

Op 27, 28 en 29 november vindt de derde editie van ManuREsource plaats, die dit jaar voor het eerst in Nederland wordt georganiseerd. Het Nutrient Platform - dat onderdeel uitmaakt van het organiserend comité samen met VCM, UGent, Inagro, POM West-Vlaanderen - nodigt u die dagen van harte uit in Eindhoven.

MEP-bijeenkomst

MEP-bijeenkomst

25 januari 2017, Europees Parlement, Brussel

Nijhuis Industries lid van het Nutrient Platform

Nijhuis Industries lid van het Nutrient Platform

Nijhuis Industries levert ‘solid solutions in a fluid world’ als bijdrage aan de circulaire economie. Nijhuis heeft als doel om “cost centers” om te zetten naar “profit centers” met oplossingen voor duurzaam water gebruik en grondstoffen terugwinning. Wij leveren Design, Build, Finance, Operate and Maintain (DBFMO) installaties voor industrieën, stedelijke gebieden en utiliteiten. Installaties die voldoen aan de uitdagingen van vandaag en van de toekomst.