Nijhuis Industries lid van het Nutrient Platform

Nijhuis Industries lid van het Nutrient Platform

Nijhuis Industries levert  ‘solid solutions in a fluid world’ als bijdrage aan de circulaire economie. Nijhuis heeft als doel om “cost centers” om te zetten naar “profit centers” met oplossingen voor duurzaam water gebruik en grondstoffen terugwinning. Wij leveren Design, Build, Finance, Operate and Maintain (DBFMO) installaties voor industrieën, stedelijke gebieden en utiliteiten. Installaties die voldoen aan de uitdagingen van vandaag en van de toekomst.

Nijhuis is werkzaam sinds 1904 met meer dan 2400 referenties in meer dan 110 landen is het in staat om door middel van het combineren van haar jarenlange expertise en applicatiekennis hoogwaardige, innovatieve en solide oplossingen te leveren.

 

Voorbeelden nutriënten recycling

Aansprekende voorbeelden van Nijhuis nutriënten recycling installaties zijn o.a. gerealiseerd in Nederland, Engeland, Saudi Arabië, Polen en Oekraine die het principe van “reduce, reuse en recover” hanteren met business cases die zo winstgevend mogelijk zijn opgesteld.  Afvalwater, organisch afval, mest en of co-producten kunnen via anaerobe Nijhuis AECOMIXTM vergisters omgezet worden naar energie en verkocht worden aan het lokale elektriciteitsnet en of de lokale fabriek te gaan voorzien van eigen geproduceerde elektriciteit. Het geproduceerde digestaat kan tevens dienen als belangrijke meststof. De grootste Nijhuis AECOMIXTM installatie staat in Oekraine welke dagelijks 5,7 MW produceert op basis van kippenmest en co-producten.

Het digestaat (of rejectiewater) na vergisting van slib, organisch afval of mest, met een te hoge stikstofconcentratie, kan met een Nijhuis Ammonia Recovery omgezet worden naar ammonium sulfaat om te gebruiken als biobased kunstmest waarbij tot 95 % van alle stikstof wordt teruggewonnen. Dat levert naast een opbrengst voor het ammoniumsulfaat ook andere voordelen op zoals meer biogas, verlaagde lozingskosten en of verlaagde operationele kosten in een biologische zuivering.

Mest en of het digestaat van vergist mest kan ook met het innovatieve mestverwerkingsoplossing Nijhuis GENIAAL in zijn totaliteit geraffineerd worden. GENIAAL genereert fosfaatrijke bodemverbeteraar (10%), stikstofrijke (10%) en kaliumrijke biobased kunstmest (10%), biogas en schoon water (70%) dat rechtstreeks naar het oppervlakte water geloosd kan worden om zo de mestverwerkingsprijs te verlagen, regionale evenwichtsbemesting te realiseren en een oplossing te geven voor het fosfaat en mestoverschot.

Afvalwater met een hoge concentratie aan olie en vetten kan met Nijhuis i-FAT omgezet worden naar biobrandstof zodat kan worden voorzien in lokale warmte- en of stoombehoefte. Biobrandstof kan tevens verkocht worden als waardevol product en de teruggewonnen vaste stoffen uit het flotatieslib kan verkocht worden aan chemische industrie als bouwstoffen of dienen als diervoeding.

 

Waarom is Nijhuis aangesloten bij het Nutrient Platform?

Het doel van het Nutriënten Platform past in de ambitie die Nijhuis heeft om organisch afval en (afval)water om te zetten naar “winst”, wat zich vertaald in duurzaam teruggewonnen nutriënten en waardevolle grondstoffen. Samen met de kennis van andere partners van het platform willen we zorgen voor economisch en duurzaam aantrekkelijke technieken die het makkelijk maken voor de industrie om grondstoffen terug te winnen uit organisch afval en afvalwater. Op deze wijze dragen we bij aan de circulaire economie.

Samen met klanten ontwikkeld Nijhuis business cases en oplossingen waarbij we niet alleen naar de technologie en realisatie van het project kijken, maar ook actief meedenken aan de vervaardiging van de nutriënten en of waardevolle grondstoffen. Bij Nijhuis noemen we deze grondstoffenfabrieken “profit centers” waarmee we dagelijks grondstoffen terugwinnen uit afvalwater, organisch afval en mest.