NP in gesprek met Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy

De circulaire nutriënten-economie begint vorm te krijgen met het EU Circulaire Economie pakket en de nieuwe Meststoffenverordening. Er is echter nog veel nodig om nutriëntenrecycling écht van de grond te krijgen. Om dit Europa-breed aan te kaarten heeft het Nutrient…

Nieuw STOWA-rapport over markt voor struviet

STOWA heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de resultaten van pot- en veldonderzoek naar de landbouwkundige waarde van struviet in kansrijke afzetmarkten. Hierin is de landbouwkundige waarde van struviet vergeleken met die van gangbare meststoffen. De potproeven zijn uitgevoerd met verschillende gewassen zoals ijsbergsla, gladiolen, dijkengras, en het boomkwekerijgewas Elaechnes (Olijfwilg). Een conclusie die getrokken wordt in het rapport is dat struviet een vergelijkbare werking heeft als die van kunstmest en organominerale meststof.

Kick-off workshop ‘Struvite Recovery & Recycling Learning Alliance’ 16 juni

Op 16 juni zal de kick-off workshop van de ARREAU Struvite Recovery & Recycling Learning Alliance (SRRLA) plaatsvinden bij het Omzetpunt Amersfoort (Neonweg 30). De workshop is voor organisaties die struviet terugwinnen en voor organisaties die dit beogen. Tijdens deze dag zullen operators uit heel Europa praktische ervaringen delen. Tevens is er kans om meer te leren over bestaande recycling technieken.