Nieuw STOWA-rapport over markt voor struviet

STOWA heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de resultaten van pot- en veldonderzoek naar de landbouwkundige waarde van struviet in kansrijke afzetmarkten. Hierin is de landbouwkundige waarde van struviet vergeleken met die van gangbare meststoffen. De potproeven zijn uitgevoerd met verschillende gewassen zoals ijsbergsla, gladiolen, dijkengras, en het boomkwekerijgewas Elaechnes (Olijfwilg). Een conclusie die getrokken wordt in het rapport is dat struviet een vergelijkbare werking heeft als die van kunstmest en organominerale meststof.

Nu de weg voor struviet wettelijk en technisch gezien vrij is om als meststof te vermarkten in Nederland is het van belang dat er een goed overzicht is van deze mogelijke afzetmarkten. In dit rapport worden de uitkomsten van het pot- en veldonderzoek gelinkt aan potentiële afzetmarkten.

Nieuwsgierig naar het rapport? Lees het hier!