Options for closing the phosphorus cycle in agriculture

Options for closing the phosphorus cycle in agriculture

Wageningen Universiteit (WUR) heeft een nieuwe studie gepubliceerd gericht op het sluiten van de fosfor-kringloop in de landbouw, genaamd 'Options for closing the phosphorus cycle in agriculture: assessment of options for Northwest Europe and the Netherlands.' De studie onderzoekt de effectiviteit van de verschillende opties om de voer-mest P-kringloop te sluiten.

MKB themabijeenkomst ‘Van afvalwater naar nieuwe grondstoffen’

MKB themabijeenkomst ‘Van afvalwater naar nieuwe grondstoffen’

Afvalwater bevat waardevolle grondstoffen. Welke zijn dat? Hoe ontsluit je die? Kunnen hieruit producten ontwikkeld worden met succesvolle marktkansen? Deze vragen spelen bij waterschappen en bedrijven in hun streven naar terugwinning van grondstoffen ter bevordering van duurzamer waterbeheer en ontwikkeling van nieuwe markten. De focus voor deze themabijeenkomst ligt op: nutriënten, bioplastics en cellulose. 

Tegenlicht: De Kracht van Water

Tegenlicht: De Kracht van Water

 Het VPRO-programma Tegenlicht heeft een inspirerende aflevering gewijd aan de kracht van water. Een eye opener over de mogelijkheden om water slimmer te gebruiken en afvalwater om te zetten in energie en grondstoffen. Uiteenlopende voorbeelden kwamen aan bod, waaronder een plantenkas als afvalwaterzuivering. Ook andere hi-tech én low-tech initiatieven om zelf afvalwater op te vangen, de mest te gebruiken, het water te zuiveren en te hergebruiken kwamen in beeld.