Nutriëntenrecycling in Lombardije

Nutriëntenrecycling in Lombardije

De provincie Lombardije in Italië kent grote uitdagingen op het gebied van lucht- en waterkwaliteit. Het gebied heeft veel overeenkomsten met delen van Nederland door de relatief hoge bevolkingsdichtheid en de intensieve veehouderij. Zowel de uitstoot van stikstof vanuit de veehouderij als de uitspoeling van fosfaat en stikstof vanuit afvalwaterzuiveringen dwingen de regio om op de korte termijn met oplossingen te komen. Om die reden heeft de provincie Lombardije samen met de provincie Zuid-Holland op 13 en 14 oktober de workshop ‘Nutrients in the circular economy’ en een veldbezoek georganiseerd.

Ledenbijeenkomst

8 december 2016, RINEW (Evides) & Uit Je Eigen Stad, Rotterdam

Aftrap Ambitie Nutriënten 2018 door staatssecretaris Dijksma

Aftrap Ambitie Nutriënten 2018 door staatssecretaris Dijksma

Vandaag, woensdag 5 oktober, heeft het Nutrient Platform de aftrap gegeven van haar actieplan Ambitie Nutriënten 2018 bij restaurant In Stock in Den Haag. In dit actieplan formuleert het Platform een aantal doelen die bijdragen aan een positief klimaat om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen. Staatssecretaris Sharon Dijksma leidde de ambitie in en gaf het officiële startschot door de ambitie, net als alle andere leden, te voorzien van een handtekening.

Nijhuis Water Technology wint Innovatieprijs 2016

Nijhuis Water Technology is met haar system Geniaal winnaar van de Jan Terlouw Innovatieprijs 2016! Het system Geniaal biedt een oplossing voor het mestoverschot in Nederland en draagt tegelijkertijd bij aan de vermindering van energiegebruik.