Nutriëntenrecycling in Lombardije

Nutriëntenrecycling in Lombardije

De provincie Lombardije in Italië kent grote uitdagingen op het gebied van lucht- en waterkwaliteit. Het gebied heeft veel overeenkomsten met delen van Nederland door de relatief hoge bevolkingsdichtheid en de intensieve veehouderij. Zowel de uitstoot van stikstof vanuit de veehouderij als de uitspoeling van fosfaat en stikstof vanuit afvalwaterzuiveringen dwingen de regio om op de korte termijn met oplossingen te komen.

Om die reden heeft de provincie Lombardije samen met de provincie Zuid-Holland op 13 en 14 oktober de workshop ‘Nutrients in the circular economy’ en een veldbezoek georganiseerd. Een delegatie van 12 Nederlanders van o.a. Nijhuis Water Technology, Deltares, Wetsus, NuReCo, Waterschap Vallei en Veluwe en het Nutrient Platform is afgereisd naar Milaan om hieraan deel te nemen. Het bezoek werd begeleid door gedeputeerde van Zuid-Holland Rik Janssen en minister van Lombardije Claudia Terzi.

Op donderdag heeft de Nederlandse delegatie bezoek gebracht aan een afvalwaterzuivering en mestverwerkingsinstallatie, waar grote behoefte bleek aan innovaties om nutriënten terug te winnen en hergebruiken. In de workshop op vrijdagochtend stond deze vraag vervolgens centraal, en gaven zowel Italiaanse als Nederlandse partijen hun visie op nutriëntenrecycling. In de middag is een kleinere groep partijen om tafel gegaan om de eerste contouren te schetsen van een mogelijk samenwerkingsproject waarmee nutriënten kunnen worden teruggewonnen op de afvalwaterzuivering en in de drainagekanalen van de akker. De komende tijd wordt gebruikt om dit projectidee verder uit te werken. Vanuit het Nutrient Platform zal de opzet hiervan verder worden gefaciliteerd.

Wilt u meer weten over de conclusies en follow-up van de workshop? Neem graag contact op met Wouter de Buck (w.debuck@nutrientplatform.org / 070 304 37 58).