Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Op 8 februari is het uitvoeringsprogramma circulaire economie gepubliceerd. Het programma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023.   In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinets- visie op…

Regionale bijeenkomsten herbezinning mestbeleid

Regionale bijeenkomsten herbezinning mestbeleid

Nutriënten en mest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden waardoor het mestbeleid impact heeft op de mogelijkheden van nutriëntenrecycling via mestgebruik of mestverwerking. Het Ministerie van LNV wil graag dat stakeholders meedenken over het nieuwe mestbeleid. Ook meedenken? Meld je dan aan voor een van de regionale bijeenkomsten