RWS zit op een fosfaatgoudmijn

Ketenregisseur fosfaatkringloop Arnoud Passenier heeft voor de Lichtkogel, een digitale nieuwsbrief van Rijkswaterstaat, een interview gegeven over het sluiten van de (wereldwijde) fosfaatkringloop, de successen van het Ketenakoord Fosfaatkringloop en de rol van RWS in de totstandkoming van een duurzame…

‘De Europese markt voor gerecycled fosfaat moet er komen’

‘De Europese markt voor gerecycled fosfaat moet er komen’

Geschreven door Arnoud Passenier Het wordt voor mij tijd om mijn werk als ketenregisseur af te bouwen. De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier gewerkt aan het verbinden van partijen en gezamenlijk realiseren van maatschappelijke successen in de uitvoering van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop. We hebben geleerd in ketens te denken en van onze onderlinge afhankelijkheden een kracht te maken. We weten elkaar makkelijk te vinden – over sectorale grenzen heen, in de gouden driehoek tussen ondernemers, onderzoekers en overheden, en vieren onze successen gezamenlijk.

Voorbereidingen Innovatie-estafette 2013 in volle gang

Voorbereidingen Innovatie-estafette 2013 in volle gang

Op 12 november vindt de Innovatie-estafette 2013 plaats in de RAI Amsterdam, twee jaar na de ondertekening van het Ketenakoord Fosfaatkringloop. Meer dan 20 bedrijven, kennisinstellingen, overheden en NGO’s uit de watersector, landbouw, voedingsmiddelenindustrie en chemische sector hebben zich twee jaar geleden gecommitteerd aan de ambitie om binnen twee jaar een duurzame markt te creëren voor gerecycled fosfaat, waardoor zoveel mogelijk her te gebruiken fosfaatstromen op een milieuverantwoordelijke wijze in de kringloop worden teruggebracht.