Internationale normalisatie verwerking slib en hergebruik van water; NEN peilt interesse

Internationale normalisatie verwerking slib en hergebruik van water; NEN peilt interesse

Water is een prioriteit, ook voor normalisatie. De afgelopen twee jaar heeft ISO via de ISO Implementation Task Force on Water’ prioriteiten voor normalisatie in de nabije toekomst bepaald. Als gevolg het onderzoek van de taskforce zijn er twee nieuwe Technische Commissies (TCs) opgericht: ‘Slib’ en ‘Re-use of water’.

De technische commissie voor slib, ISO/TC 275, gaat normen ontwikkelen voor energie- en grondstofterugwinning (o.a. fosfor), hergebruik van slib in de landbouw en processen en profielbepaling van slib. De ISO/TC heeft een brede scope waardoor het voor een breed publiek interessant is om deel te nemen aan het normalisatieproces. Onder andere afvalwaterzuiveringsbedrijven, exploitanten van terugwinningsinstallaties, maar ook bedrijven die zich bezighouden met ontwatering, droging en andersoortige verwerking van slib, of die het product uiteindelijk in ontvangst nemen zitten in deze TC.

Re-use – ISO/TC 282

Het werkgebied van de TC voor hergebruik van water richt zich op hergebruik in brede zin, zowel voor agrarische toepassing als in bewoonde gebieden. Technische, economische, milieutechnische en maatschappelijke aspecten van hergebruik van water komen aan de orde in deze TC. Het hergebruik omvat de eigen waterketen (proces) waaronder inzameling, transport, behandeling, opslag, distributie, drainage en de behandeling van opgevangen water.

Deelname

NEN peilt voor beide TCs of er behoefte is vanuit Nederland om een spiegelcommissies samen te stellen met Nederlandse belanghebbenden.

Deelname aan de norm(spiegel)commissie staat open voor elke organisatie die belang heeft bij dit onderwerp. Belanghebbenden kunnen zich tot 1 februari 2014 aanmelden bij NEN. Indien er voldoende belangstelling is, organiseert NEN in het voorjaar 2014 een bijeenkomst voor de belanghebbenden.

NEN: wat is het en wat doet het?

Goede afspraken over producten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en terrorismebestrijding. In Nederland is NEN het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken en deze te implementeren. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs mondiaal niveau.

Meer informatie

Voor meer informatie over deelname aan een technische commissie: Annemiek Strijker, Nutrient Platform, telefoon 070 – 304 3763 of e-mail a.strijker@nutrientplatform.org

Voor inhoudelijke informatie over de technische commissie ‘Slib’ (ISO/TC 275) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu, telefoon 015 – 269 0303 of e-mail milieu&maatschappij@nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over de technische commissie ‘Re-use’ (ISO/TC 282) of over het normalisatieproces: Leendert Buth, Consultant, Bouw en Installatie, telefoon 015 – 269 0151 of e-mail bouw&installatie@nen.nl.