Oplossing voor fosfaatvervuiling in plassen en meren

Wageningse onderzoekers passen geo-engineering technieken toe om water te zuiveren. Vervuiling van oppervlaktewater met fosfaat en stikstof (vaak een gevolg van overbemesting van het land) is wereldwijd het grootste waterkwaliteitsprobleem. Het zorgt voor dode, zuurstofloze zones, giftige (blauw)algenbloei en verlies…

Fosfaat prioriteit in The Guardian

The Guardian heeft de 6 meest opgebruikte natuurlijke hulpbronnen op een rij gezet in een online blog. In die lijst is fosfaat opgenomen als grondstof die zwaar onder druk staat op basis van de huidige 7,3 miljard mensen op aarde,…

‘Humus redt het klimaat’

‘Humus redt het klimaat’

Bodem, nutriënten en klimaat zijn nauw met elkaar verweven. Het verbeteren van bodemkwaliteit is een win-win situatie voor het klimaat, voedselproductie, gezondheid en waterveiligheid. De vraag is: kunnen deze vliegen in één klap worden geslagen door vanuit de Nederlandse overheid…