‘Humus redt het klimaat’

‘Humus redt het klimaat’

Bodem, nutriënten en klimaat zijn nauw met elkaar verweven. Het verbeteren van bodemkwaliteit is een win-win situatie voor het klimaat, voedselproductie, gezondheid en waterveiligheid. De vraag is: kunnen deze vliegen in één klap worden geslagen door vanuit de Nederlandse overheid aan te sturen op verbetering van de bodemkwaliteit en de daaraan gerelateerde voordelen? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Humus redt het klimaat’ die op 9 juni plaatsvond bij RVO in Den Haag.

Tijdens de bijeenkomst ging bodemexpert Graeme Sait van Nutri-Tech Solutions uitgebreid in op het belang van humus en de relatie met bodemkwaliteit, klimaat en voedsel. Vervolgens gingen de aanwezige beleidsmakers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economische Zaken en enkele experts met elkaar in discussie over hoe meer (hoogwaardige) organische stof in de Nederlandse bodem te krijgen. Ook is er nagedacht over maatregelen die het gebruik van bemestingsproducten met een positieve werking op de bodem stimuleren. Kort gezegd moet er meer ruimte worden gecreëerd voor deze producten. Om deze ruimte te creëren is o.a. aangedragen om een zogenaamd ‘Humuscoalitie’ op te zetten van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die gaan samenwerken om meer humus in de bodem te krijgen.

Het volledige verslag van de bijeenkomst is hier te lezen.

Voor meer informatie over de Humuscoalitie kunt u contact opnemen met Wouter de Buck, w.debuck@nutrientplatform.org.