Tauw & WUR presenteren rapport onderzoek naar andere nutriënten 

Tauw & WUR presenteren rapport onderzoek naar andere nutriënten 

Tauw en WUR hebben, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, onderzoek gedaan naar de kansen en mogelijkheden van het herwinnen van nutriënten anders dan fosfor. In het onderzoek is er gekozen om te focussen op de nutriënten B, Co, Cu, K, Mo, Se en Zn. Meerdere afvalstromen werden geïdentificeerd waarna verschillende technologieën zijn beoordeeld op onder andere de Technology Readiness Levels, economische haalbaarheid en potentieel belemmerende wetgeving omtrent het eindproduct.

Nutriënten recycling in de spotlight tijdens de Dag Van De Duurzaamheid

Op de dag van de duurzaamheid (10 oktober jl.) stond ook nutriënten recycling in de spotlight tijdens het seminar ‘the circular nutrient economy in practice’. De dag werd afgetrapt door Herre Bartelema (Smart Fertilisation Organisation). ‘We moeten naar een circulaire economie’ stelt Bartelema. ‘Het is dan ook belangrijk dat we op de dag van de duurzaamheid hierover spreken’.

Kennismaken met nieuw lid Agro America

Kennismaken met nieuw lid Agro America

Oorspronkelijk hadden Henk Willems en zijn vader Theo een varkenshouderij. Al sinds 2000 bewerkten ze zelf de mest van hun eigen dieren. Daarvoor bouwden zij hun eigen installatie, samen met een bedrijf uit Zwitserland. In 2014 hebben zij alle varkensactiviteiten verkocht. Vanaf dat moment is Agro America volledig mestverwerker voor de regio. Lees hier meer over het kersverse lid van het Nutrient Platform: Agro America

Einde-afvalstatus voor compost van Twence

Einde-afvalstatus voor compost van Twence

Op 22 september 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een verklaring afgegeven dat de compost van Twence officieel de einde-afvalstatus heeft gekregen. Twence wil de circulaire economie bevorderen en nutriëntenkringlopen sluiten. Deze verklaring is een belangrijke stap om het internationaal sluiten van nutriëntenkringlopen mogelijk te maken. Twence is trots dat het als eerste producent van compost in Nederland de verklaring einde-afval heeft gekregen.

Wageningen Research publiceert rapport over gebruik van slibproducten in de landbouw

Wageningen Research publiceert rapport over gebruik van slibproducten in de landbouw

Zuiveringsslib vormt een bron van waardevolle nutriënten waaronder fosfaat. Toch wordt slib in Nederland al enkele decennia niet meer toegepast als meststof waardoor deze nutriënten verloren gaan. In een recent gepubliceerd rapport beschrijft Wageningen Research knelpunten en perspectieven voor hergebruik van nutriënten uit communaal zuiveringsslib. In het rapport worden perspectieven geschetst op basis van een marktverkenning, een milieu-risicobeoordeling en experimenteel onderzoek naar het afscheiden van fosfaat.

Een jaar na de ondertekening – Ambitie Nutriënten 2018

Een jaar na de ondertekening – Ambitie Nutriënten 2018

Een jaar geleden werd door de leden van het Nutrient Platform de Ambitie Nutriënten 2018 ondertekend. Waar staan we nu en waar liggen de uitdagingen? Lees het in ons online magazine Ambitie Nutrienten 2018 - Een jaar na de ondertekening.

Seminar op Dag van de Duurzaamheid – 10 oktober

Seminar op Dag van de Duurzaamheid – 10 oktober

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, wordt in Wageningen de seminar 'The circular nutrient economy in practice' georganiseerd. Nutrient recycling, nutrient efficiency en stikstof staan in de kijker.