Een jaar na de ondertekening – Ambitie Nutriënten 2018

Een jaar na de ondertekening – Ambitie Nutriënten 2018

Precies een jaar geleden werd door de leden van het Nutrient Platform de Ambitie Nutriënten 2018 ondertekend. De ondertekening toont hoe de leden het voortouw nemen in het opschalen van de markt van gerecyclede nutriënten. In het actieplan zijn doelen geformuleerd en daarnaast hebben de leden ook Individuele Ambities opgesteld om deze gezamenlijke Ambitie te ondersteunen.

Het afgelopen jaar zijn er verschillende stappen gezet in de uitvoering van de Ambitie. Om deze gezette stappen te markeren en om een blik op aankomend jaar te werpen, is er in samenwerking met enkele leden van het Platform een online magazine gemaakt: Ambitie Nutriënten 2018 – Een jaar na de ondertekening.

Dit magazine laat zien wat er al voor elkaar is gekregen, maar toont ook dat er aankomend jaar nog volop gewerkt kan worden om de transitie naar een circulaire economie voor nutriënten te bewerkstelligen.

Aankomend jaar zal het Nutrient Platform en haar leden zich blijven inzetten om onze Ambities te bereiken en over 1 jaar opnieuw haar succesverhalen te delen!

Het magazine vindt u hier!