Nieuw NP lid: Timac Agro

Nieuw NP lid: Timac Agro

Timac Agro, vers lid van het Nutrient Platform, stelt zich voor Timac Agro is onderdeel van de internationale Groep Roullier. In Nederland wordt gewerkt vanuit twee divisies. Voor de Veeteeltdivisie bestaat het assortiment uit dierhygiëneproducten en diervoeding. In de divisie Plantenteelt is Timac Agro een sterke partner met haar unieke bodemverbeteraars, eco efficiënte meststoffen, precisie-starters en vloeibare plantversterkers.

ICL zet volgende stap met fosfaatrecycling!

ICL heeft aangekondigd een technologie in gebruik te nemen waarmee hoogwaardige fosfaat producten kunnen worden teruggewonnen uit afvalwater. De RecoPhos technologie stelt ICL in staat om afvalwaterzuiveringsslib om te zetten in waardevolle grondstoffen. Hierdoor is het mogelijk om geïmporteerd fosfaat dat nu gebruikt wordt - en veel energie kosten - te vervangen, wat bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. De aankoop bij SGL Carbon GmbH maakt het voor ICL mogelijk om verschillende vormen van fosfaat uit afval te gebruiken voor nieuwe producten.

Herwonnen fosfaat in Physiostart P Plus van Timac Agro!

Herwonnen fosfaat in Physiostart P Plus van Timac Agro!

Door fosfaat afkomstig uit de verwerking van landbouwproducten te gebruiken geeft Timac Agro, onderdeel van de Franse ‘Groupe Roullier’, een boost aan het gebruik van teruggewonnen fosfaat voor bemestingsproducten. Timac Agro ambieert om met zoveel mogelijk circulaire gesloten kringlopen te werken en Physiostart P Plus is hier een voorbeeld van.

Moties circulaire nutriënten economie aangenomen in de Tweede Kamer!

Op 8 maart heeft de Tweede Kamer de motie van Remco Dijkstra (VVD) en Agnes Mulder (CDA) betreffende de einde afvalstatus van nutriënten aangenomen. Ook is er ingestemd met de motie van Agnes Mulder waarin de kwaliteit van een grondstof voorop wordt gesteld in plaats van de herkomst. De moties waren naar aanleiding van het VAO Circulaire Economie (op 17 december) aangehouden, en zijn op 8 maart opnieuw ter stemming gebracht en aangenomen.

Green Deal North Sea Resources Roundabout officieel van start!

Op 3 maart jl. ondertekende o.a. Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van I&M de International Green Deal: North Sea Resources Roundabout in Brussel. Deze Green Deal moet belemmeringen voor de handel van secundaire grondstoffen wegnemen.