Herwonnen fosfaat in Physiostart P Plus van Timac Agro!

Herwonnen fosfaat in Physiostart P Plus van Timac Agro!

Door fosfaat afkomstig uit de verwerking van landbouwproducten te gebruiken geeft Timac Agro, onderdeel van de Franse ‘Groupe Roullier’, een boost aan het gebruik van teruggewonnen fosfaat voor bemestingsproducten. Timac Agro ambieert om met zoveel mogelijk circulaire gesloten kringlopen te werken en Physiostart P Plus is hier een voorbeeld van.

De fosfaatbron, teruggewonnen uit het verwerkingsproces van landbouwproducten, is geschikt gemaakt om snel te worden opgenomen door de plantenwortel bij de kieming en beginontwikkeling. Door middel van precisie bemesting wordt er voor gezorgd dat de planten het fosfaat optimaal opnemen.

De meststof van Groupe Rollier is toegelaten tot de categorie herwonnen fosfaat. Het onderzoek om dit te bepalen is uitgevoerd door PPO en WUR. Physiostart P Plus kan gebruikt worden bij zowel de derogatie bedrijven als in de akkerbouw en tuinbouw. Ook de stikstofbenutting wordt verhoogd bij toediening van Physiostart P Plus. Dit heeft grote voordelen ten aanzien van de waterkwaliteit.

Timac Agro is vers lid van het Nutrient Platform. Het NP is blij met deze belangrijke stap in de transitie naar duurzaam nutriëntengebruik, en kijkt uit naar een prettige samenwerking. Lees hier het gehele persbericht van Timac Agro Nederland.